Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.566.872

Vrácení řidičského průkazu exekutorem při schválení insolvence, odlužení, osobního bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 728 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
pro neuhrazení výživného mi dne 12.02.2018 odebrán přidičský průkaz (exekuční příkaz 9.1.2018), čásku 46.200 Kč za neuhrazené alimenty jsem poslal do 5 dnů od dopisu ze dne 9.1.2018 uhradil. Odměnu exekutora však ne ta byla k datu 33.500 Kč a podle exekutora se navyšovala každý den o 2000 Kč denně (každý měsíc jsem exekutorovi posílal 4000 Kč).
7.5.1980 jsem podal insolvenci a soud mi ji schálil. Exekutor mi odmítá řidičský průkaz vrátit. V pracovní smlouvě mám uvedeno skladník, řidič a zaměstnavatel požaduje abych jezdil ale bez řidičského průkazu to nelze. Můžete mi poradit aby mi byl řidičský průkaz vrácen. Děkuji
 
Dobrý den, pokud jste uhradil svůj dluh na výživném a/nebo potřebujete řidičské oprávnění k výkonu svého povolání, podejte z tohoto důvodu návrh na zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění, a byste měl být úspěšný.
Dle ust. § 71a odst. 4 zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu totiž platí:
„Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,
a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo
b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.
Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu32). “

 
Dobrý den v roce 2005 mi byl odebrán řidičský průkaz za alkohol. Ve správním řízení jsem dostal 15 tisíc pokutu a tisíc Kč správní poplatek do dnešního dne jsem pokutu neuhradil a nebyl ani kontaktován a urgovan příslušným FÚ o zaplacení pokuty. Muj dotaz je po jaké době je promlčecí lhůta této pokuty a můžu si zažádat o navrácení řidičského průkazu. Dekuji za odpověď
 
Dobrý den, pokud Vám byl řidičský průkaz odebrán ve správním řízení, vede jej příslušný městský úřad, nikoliv finanční úřad. Zde se informujte na Vámi uvedené dotazy.