Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.921

Závazek objevený v průběhu schválené insolvence - hrozí konkurz dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 1141 x
7 odpovědí
 
Dorý den,
v současné době jsem s manželkou v režimu oddlužení, máme schválenou insolvenci, tedy oddlužení neboli osobní bankrot. Kvůli tomu jsem přestal podnikat, našel jsem si zaměstnání. Z doby podnikáni se objevil závazek (byl jsem finanční poradce), na základě které hrozí nyní zrušení insolvence. Protože vím, že současná insolvence je uzavřena a navíc závazek vznikl ve velice zvláštních časových termínech (ins. rejstřík 4.4., ukončení spolupráce 7.8., schválení ins. 27.8., vyčíslení pohledávky 17.9.), nelze s ní hýbat.
Můj dotaz zní takto:
1. co nám dále čekat - konkurz - nemovitosti nevlastním, automobil taky ne, jen vybvení domácnosti
2. lze po nějaké době provést insolvenci znovu? (s původními i tímto závazkem)
3. obecná - kolikrát může být provedena mobiliární exekuce? (z toho mám největší nervy)
Děkuji MM
 
Dobrý den,
jedná-li se o dluh, který vznikl po zjištění Vašeho úpadku soudem, nevztahuje se na něj splátkový kalendář a Vy jste povinni jej uhradit.
Z Vámi uvedených dat ovšem vyplývá, že spolupráce byla ukončena před povolením oddlužení a zjištěním úpadku. V takové situaci mám za to, že dluh vznikl před zjištěním Vašeho úpadku a věřitel tak měl svou pohledávku řádně přihlásit do insolvenčního řízení; pokud tak neučinil, jeho nárok zanikl.
Ve zrušení oddlužení by toto mohlo dospět až ve chvíli, kdy by nebyl závazek plněn více než 30 dní po splatnosti (a nebyl dohodnut žádný splátkový kalendář). Ve Vašem případě by bylo insolvenční řízení případně zrušeno, jelikož pro prohlášení konkurs nejsou naplněny podmínky (musíte vlastnit zpeněžitelný majetek, přičemž vybavení domácnosti je většinově z výkonu rozhodnutí vyloučeno). I v případě zrušení insolvenčního řízení platí, že návrh na povolení oddlužen lze podat znovu; pouze to musí být po pravomocném ukončení prvního řízení. Ohledně mobiliární exekuce platí, že exekuce po dobu trvání insolvenčního řízení lze sice nařídit, ale nelze ji však provést, tedy nelze ani provést mobiliární exekuci soudním exekutorem.
 
dobry den chci se zeptat mame s manzelem insolencii oddelenne manzel uz ji splatil ceka uz na ukonceni a boji se ze kdyz uz bude ji mit ukoncenou jesli ty moji veritele neskoci na jeho mzdu i kdyz teda ty veritele se prihlasili na moji insolvencii prodali sme byt a taky sme to meli na pul a moje pulka sla na me dluhy coz porad splacim muzete nam rict jak to je dekuji
 
Dobrý den,
pokud byl (resp. nyní bude) manžel osvobozen rozhodnutím soudu od placení zbytku dluhů, jedná se o všechny dluhy vzniklé před uzavřením Vašeho manželství i vzniklé po dobu trvání Vašeho manželství.
Věřitelé tak nebudou moci dále mzdu Vašeho manžela nijak postihovat.
 
Jsem v plném invalidním důchodu a 2,5 roku jsem v insolvenci. Bude se mě týkat změna insolvenčního zákona? Když ano, tak v čem. Děkuji
 
Dobrý den,

jakou změnu insolvenčního zákona máte na mysli?

Pokud máte na mysli sněmovní tisk 71/0, který by mohl zavést médii zmiňované „nulové oddlužení“, tak tento vládní návrh je nyní teprve k projednávání v jednotlivých výborech a tedy není dosud schválen a pokud kdy schválen bude, jen stěží lze předjímat jeho finální podobu.
 
Dobrý den,
můj bývalý manžel má vyživovací povinnost k synovi. Do června 2018 mu bylo výživné strháváno exekučně. V červenci podal návrh na oddlužení. Od té chvíle byly veškeré exekuce zastaveny. Domnívala jsem se, že peníze jsou deponovány na účtu insolvenčního správce a po schválení insolvence z nich budou vypláceni věřitelé a že tak dostanu dlužné výživné zpětně. Nyní jsem zjistila, že tomu tak není, že veškeré peníze vyplácí správce dlužníkovi, neboť mu prý do schválení insolvence patří. Vyživné by měl platit dlužník, což samozřejmě nedělá. Dluh na výživném je již 40tis. Dlužník je nyní v pracovní neschopnosti a podle insolvenčního správce budou jeho příjmy po schválení insolvence dostačující s největší pravděpodobností pouze na jeho odměnu a běžné výživné. Znamená to, že dlužné výživné dlužník nebude platit a já mohu tyto peníze "odepsat", nebo mám nějakou šanci je dostat? Neporušuje dlužník tím, že neplní svoji vyživovací povinnost, základní princip oddlužení a to je nedělat další dluhy?
Děkuji
 
Dobrý den,
i v insolvenčním řízení platí, že věřitelé musí svou pohledávku přihlásit, resp. u výživného jako pohledávky postavení na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uplatnit.
Pokud je syn nezletilý, jste jako matka povinna pohledávku z titulu běžného i dlužného výživného uplatnit u insolvenčního správce. To učiňte na formuláři Ministerstva spravedlnosti nazvaný „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Vyplněný formulář s Vaším úředně ověřeným podpisem a kopií rozsudku soudu o stanovení výživného zašlete k rukám insolvenčního správce. Ten pohledávku z titulu výživného bude hradit přednostně před ostatními věřiteli (samozřejmě za předpokladu, že vůbec bude z čeho), a to prve vždy běžné výživné a následně dlužné výživné.
Rozhodně nic „neodepisujte“, syn nárok na výživné zcela jistě má. Pokud nebude Váš bývalý manžel insolvenci, resp. schválené oddlužení, plnit, soud insolvenční řízení zastaví a oddlužení zruší. V tom případě by byla znovuobnovena nyní přerušená exekuce.