Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.916

Jak zlegalizovat koupi auta v exekuci - auto prodal dlužník v exekuci překupníkovi a ten ho prodal třetí osobě

Odesláno: 
Otevřeno 307 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
06/2018 jsem koupila auto od pana Z. za 30 000 Kč. Pan Z. auto 01/2018 koupil od pana H. , a neměl ho přepsané na sebe. Měli uzavřenou pouze kupní smlouvu. Ja jsem s panem Z. také uzavřela kupni smlouvu, ale s tim, že já auto chci na sebe přepsat, a pan Z. se ve smlouvě zavazuje, mi od původního majitele zajistí plnou moc potřebnou k přepsání.
Následně se pan Z. několik týdnů vymlouval, zapíral se, a plnou moc nezajistil. Začala jsem se zajímat o původního majitele, který je uveden v technickém průkazu. Zjistila, že je na něj vedeno 19 exekucí. Po kontaktování několika exekutorů jsem dostala od jednoho odpověď, že exekuce je vedena i na auto, už od roku 2015, kdy jej pan H. zakoupil.
Ptala jsem se tedy exekutora, jak mám dále postupovat, ale již neodpověděl. Pan Z. mi tvrdí, že o exekuci nevěděl, a tudíž mě nepodvedl, když se mi ve smlouvě zavazuje, že na autě neváznou žádné právní závady, a odmítá mi vrátit peníze.
Ptám se tedy, jak je možné, že exekutoři od roku 2015 auto ještě nezbavili? Jak mám s autem dále nakládat, když exekutoři, kterým auto patří, se mnou nekomunikují? Je nějaká možnost jak získat auto oficiálně do vlastnictví?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, exekutor vydal exekucí příkaz na prodej vozidla, avšak je na něm, zda bude činit další kroky vedoucí k jeho prodeji, dokonce jej prodávat ani nemusí (zejména z důvodů nízké ceny, neboť vyvolávací cena je dle zákona jen 1/3 z odhadu, apod.). V současné době nejste vlastníkem vozidla, tím je stále pan H. , neboť obě kupní smlouvy jsou neplatné z důvodu trvání generálního inhibitoria (institutu, který zakazuje povinnému nakládat s majetkem) a toho, že se exekutor vydáním exekučního příkazu dovolal neplatnosti převodní smlouvy mezi panem H. a Z. Pokud auto chcete získat do vlastnictví, sdělte tuto informaci exekutorovi, který jej zajistit a žádejte dražbu. Pokud bude mít jistého zájemce, dražbu nejspíš nařídí a provede. V opačném případě automobil vydejte oproti potvrzení exekutorovi, a nebude-li mít zájem, samotnému panu H. Finanční prostředky uhrazené za „koupi“ automobilu“ vymáhejte jako bezdůvodné obohacení na panu Z. , avšak musíte prokázat, že pan Z. o neplatnosti smlouvy z výše uvedených důvodů věděl nebo přinejmenším z objektivních důvodů o ní vědět mohl. To samé může pan Z. učinit vůči panu H.