Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.068.131

Úspěšné ukončení insolvence rodiče a žaloba od insolvenčního správce na zneplatnění darování nemovitosti zadluženým rodičem potomkovi

Odesláno: 
Otevřeno 291 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2012 mi má mamka, která si "hloupě" vzala půjčku na jednu známou. Přepsala byt. 2013 musela mamka zažádat o insolvenci protože ta "známá" přestala platit úvěr a mamka to finančně nezvládala.
04/2018 mamka insolvenci řádně splatila, ale žádný dopis od soudu nepřišel a peníze jí strhávají dále.
06/2018 mi přišel dopis od soudu, kde jsem byla žalovaná od pana insolvenčního správce. 11.7.2018 jsem podstoupila soud kde mi během dvou minut paní soudkyně dala na výběr - buď mi prodají byt nebo zaplatím přes 100.000 Kč.
Nikde není můj podpis, s půjčkami nemám nic společného a mamka insolvenci řádně splatila.
Můj dotaz zní - mohou si tohle vůbec dovolit? Je nějaká šance, že nemají právo na můj byt a na mé peníze?
Předem moc děkuji
 
Dobrý den,
jelikož nezná úplné detaily této kauzy, nemohu se vyjádřit zcela určitě, ale obecně platí, že insolvenční správce může podat žalobu na neúčinnost darovací smlouvy v případě, kdy byla darovací smlouva uzavřena v době 3 let před zahájením insolvenčního řízení.
Stěžejní zde však bude, kdy insolvenční správce žalobu podal. Dle ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční správce podat takovou žalobu nejpozději do jednoho roku ode dne zjištění úpadku (v tomto případě by se mělo jednat o rok 2014) ; pokud ji ve lhůtě nepodal, odpůrčí nárok zanikl. Pokud by ji podal ve lhůtě, jeho nárok by byl žádný, jelikož Vy jste získala od Vaší matky darem byt (tj. bez protiplnění), ale věřitelé z tohoto zmenšení matčina majetku nedostali nic, ačkoliv Vaše matka jim dlužila.
V této věci Vám doporučuji se obrátit na advokáta, který Vám bude moci pomoci. Jejich seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz