Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.791

Pokuta za porušení splátkového kalendáře O2 ve výši 8000 Kč - je to legální?

Odesláno: 
Otevřeno 405 x
1 odpověď
 
Vážení!
Bylo mi sděleno firmou O2, že mám ke svému tzv. splátkovému kalendáři zaplatit navíc pokutu 8.000 Kč. Celkový dluh, který mi způsobili příbuzní, činí u nich 13.500 Kč. Písemně s nimi jinou dohodu nemám. Měl jsem začít platit podle splátkového kalendáře 13. 6. 2018 (po 2.300 Kč měsíčně). Bohužel ale mi nebylo v dubnu 2018, kdy jsem zmíněnou dohodu o splátkovém kalendáři uzavřel, firmou O2 sděleno, kdy mám se splátkami začít. V květnu 2018 mi údajně poslali vyrozumění, že mám splácet od června 2018 - ke každému 13. dni daného měsíce. Žádný dopis ani e-mail mi ale od této firmy nedošel.
Kolem 20. června 2018 jsem se (opětovně) zeptal na telefonické lince fy O2, kdy mám začít splácet. Odpověď zněla, že už jsem začít měl - a že mi ukládají pokutu. Pokusil jsem se zaplatit, ale protože jsem neměl od firmy potřebné údaje, nepodařilo se to do konce června 2018.
Když jsem dnes (02.07.2018) na firmu volal, sdělili mi, že mi ukládají penále ve výši 8.000 Kč a k tomu že musím zaplatit první splátku - vše do konce tohoto týdne. Zdá se mi to být nemožné. Čekal bych pokutu za opoždění, ale nikoliv "penále" ve výši téměř 2/3 dluhu, a to už po 3 měsících vyřizování! Prosím o právní radu; momentálně jsem dlouhodobě insolventní (v důsledku dlouhodobé nemoci), ale dluh chci samozřejmě uhradit. Jenomže na upomínkách fy O2 byla uvedena pokuta ve výši 182 Kč... Nikoliv tedy 8.000 Kč; to je snad protiprávní! ?
Děkuji za Vaši právní radu.
S díky a s pozdravem: RB
 
Dobrý den, veškeré nároky věřitele obecně vycházejí ze smluvních ujednání, v případě velkých společností jako je O2 i odkazem na všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, apod. Doporučuji Vám nejprve si tyto podmínky přečíst (jsou na stránkách O2) a rovněž si pročíst Vaše vyúčtování za služby, které Vám O2 poskytla. V dotčených dokumentech lze nalézt odpovědi na otázky stran penále a smluvních pokut za nedodržení smluvních podmínek, které O2 vždy vymáhá, a to zpravidla oprávněně, neboť její klienti se k jejich úhradě, mnohdy nevědomky, smluvně zaváží. Není tak vyloučeno, že Vámi zmiňovaný nárok O2 vymáhá skutečně oprávněně. Pokud byste přesto měl dále pochybnosti o oprávněnosti nároku O2, obraťte se ohledně poskytnutí právní pomoci na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz). Je třeba upozornit, že právní pomoc je poskytována za zákona za úplatu, pokud nesplníte podmínky pro poskytnutí právní pomoci zdarma či za sníženou odměnu (více na http://www.cak.cz).