Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.252.658

Věřitel nedal insolvenčnímu správci číslo účtu na zasílání splátek, jak je dodatečně sdělit IS?

Odesláno: 
Otevřeno 585 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
potřebuji poradit ve věci insolvence. Jako věřitel by jsem už nyní měl dostat první splátky z insolvence. Bohužel jsem při přihlášení pohledávky nezadal číslo účtu. Nyní tedy potřebuji poslat formulář o sdělení čísla účtu insolvencimu správci, můžete mi prosím poradit co by formulář měl obsahovat?
Je nutné i nějaké ověření?
Děkuji
 
Dobrý den,
pro tento typ sdělení není žádný předepsaný formulář.
Sdělení o čísle bankovního účtu zašlete k rukám insolvenčního správce formou přípisu s ověřeným podpisem. Ohledně náležitostí stačí, aby bylo patrné, kdo sdělení činí a k jakému řízení a jaké konkrétní pohledávce se vztahuje.
 
Dobrý den, 07/2018 mám poslední splátku. Měla jsem podmíněnou ex. bylo mi řečeno že splatky jdou do uschovny u ins. správce. jak probíhá vyplacení. Děkuji za odpověd
 
Dobrý den,
insolvenční správce může v rámci průběhu oddlužení deponovat na účtu majetkové podstaty pouze finance, které se týkají insolvenčního řízení.
Pokud soudní exekutor měl na svém účtu finance, které před zjištěním Vašeho úpadku nevyplatil věřiteli (oprávněnému), tyto náleží Vám a soudní exekutor Vám je měl vyplatit, event. prostřednictvím insolvenčního správce, již po schválení Vašeho oddlužení plněním plátkového kalendáře.
Z Vašeho dotazu však zcela nevyplývá, jaká je procesní situace financí, ani kde se finance „vzaly“.
 
Dobrý den. Jsem věřitelem a uplatnila jsem pohledávku v insolvenci dlužníka, dluží mi přes 2 000 000, - Kč. Lze tuto pohledávku "vykompenzovat" například nemovitostí dlužníka? Nemám na mysli jejím prodejem, ale nabytím do mého osobniho vlastnictví, pokud má podobnou hodnotu jako výše dluhu? Lze oslovit v tomto duchu insolvenčního správce? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

základním principem insolvenčního řízení je rovnoměrné uspokojení věřitelů stejné skupiny. Není tak možné jakkoliv zvýhodnit jednoho věřitele před věřiteli dalšími.
Pokud má dlužník nemovitost a ta není zajištěna ve prospěch jiného věřitele (event. více jiných věřitelů), nemovitost bude v rámci insolvenčního řízení řešeného konkursem insolvenčním správcem zpeněžena a výtěžek zpeněžení rozvrhnut rovnoměrně mezi věřitele.
Vámi navrhované „převzetí“ nemovitosti nezajištěným věřitelem není v rámci insolvenčního řízení možné.