Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.982

Předčasné splacení insolvence a vyplacení odměny a nákladů insolvenčního správce

Odesláno: 
Otevřeno 421 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu. V současné době jsem v insolvenci 38 měsíců, a uspokojení věřitelů je na 23,07%. Naskytla se mi možnost doplatit insolvenci, ale správce po mě chce odměnu za zbývajících 22 měsíců. Vzhledem k tomu, že se mu nikdy nejde dovolat a na emaily reaguje až po týdnu i déle, zpráva pro soud za posledního půl roku není stále vyvěšena se mi nechce platit za něco když své závazky splním. Předem děkuji za odpověd
 
Dobrý den,
v tomto případě o odměně insolvenčního správce rozhoduje soud a není na volném uvážení insolvenčního správce.
Mám za to, že pokud uhradíte veškeré pohledávky nezajištěných věřitelů do 100 % jejich zjištěné výše, insolvenční správce je povinen soudu podat Zprávu o splnění oddlužení, ve které může soud žádat o zvýšení své odměny.
Dle ust. § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce však platí, že „Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. “ Dle ust. § 7 odst. 4 vyhlášky dále platí, že „Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. “ Z výše uvedeného vyplývá, že správci náleží částka ve výši 750, - Kč + 150, - Kč + DPH, je-li jeho plátcem, a to za každý započatý měsíc. Nebyl-li další měsíc započat, může odměnu správce schválit jen soud svým rozhodnutím, nikoliv správce sám.