Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.659.917

Jak zabráni insolvenční dražbě bytu, domu rodičů - postup, návod

Odesláno: 
Otevřeno 2445 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Rodiče jsou v insolvenci od 04/2016 splácejí pravidelně co jim vyměřil soud. V květnu 2018 jsem prohrál spor s insolvenčním správcem o neúčinosti darovacích smluv, které jsem uzavřel s rodiči v roce 2012. Nyní chce chce nemovitost zpeněžit v konkursu.
Dluhy, které ještě zbývá uhradit k spokojenosti nezajištěných věřitelů 100% jsou cca. 830.000 Kč. Pokud se nemovitost vydraží třeba za 430 0000 Kč, tak si insolvenční správce bude nárokovat nemalou odměnu a stejně zbyde kopec dluhů.
Budou muset dále rodiče platit zbytek dluhu nebo tím, že se jim zpeněží majetková podstata insolvence zanikne.
Dá se tomu někde zabránit nebo je mírnější řešení?
Nedovedu si představit že by šli někam do podnájmu a ještě k tomu platili zbytek dluhu.
To už je lepší jim dát trest smrti a ukončit trápení.
 
Dobrý den,
chápu-li situaci správně, Vašim rodičům bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a následně bylo soudem pravomocně rozhodnuto o neúčinnosti darovacích smluv, tedy insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty nemovitosti, které je oprávněn zpeněžit.
Tímto postupem se však z oddlužení nestane konkurs.
Stále bude trvat oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že ze zpeněžení nemovitosti se uhradí další část dluhů Vašich rodičů. Po prodeji majetku však platí, že nadále bude trvat splátkový kalendář s tím, že tento bude ukončen buď po 60 měsících jeho trvání (tj. cca duben 2021) anebo dříve, bude-li uhrazeno 100 % dluhů věřitelů. I pokud za 60 měsíců neuhradí rodiče 100 % svých dluhů, avšak uhradí alespoň 30 % jejich výše, soud je osvobodí od placení zbytku dluhů (a to včetně těch, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač měli a mohli), tedy není pravdou, že „stejně zbyde kopec dluhů“.
 
Dobrý den, syn se zadlužil 1.060 000 Kč u více věřitelů a vyhlásil insolvenci. Vlastníme společnou nemovitost v celkového hodnotě cca 3 500 000 Kč. Já 1/3, on 2/3, která nejde ideálně rozdělit. Prodej nemovitosti požaduje jediný věřitel, který uplatňuje výši dluhu ve výši 19 136 Kč. Můžete mi poradit, zda se mohu v tomto případě, kdy částka dluhu je neúměrná ceně nemovisti? Jde mi o ztrátu střechy nad hlavou. Děkuji za informaci Stáňa Králová
 
Dobrý den,
pokud již bylo schváleno oddlužení syna plněním splátkového kalendáře a jediným věřitelem, který uplatňuje zajištění k nemovitosti, je věřitel s pohledávkou ve výši 19 136,00 Kč, jako nejschůdnější řešení může být zvoleno převzetí dluhu syna a úhrada této pohledávky třetí osobou.
Zákon zároveň nestanovuje žádný spodní limit pro výši pohledávky zajištěného věřitele, u kterého by nemohl dát zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení.
Byl-li tedy pokyn ke zpeněžení dán a pohledávka nebyla uhrazena, insolvenční správce je povinen začít podíl Vašeho syna na nemovitosti zpeněžovat.