Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.628.494

Insolvence a změna zaměstnání

Odesláno: 
Otevřeno 10306 x
21 odpovědí
 
Dobrý den přeji,
jsem v tuto chvíli v insolvenci. Co by se, prosím, stalo, kdybych přišel o zaměstnání a nový příjem by mi nepokryl potřebných 30 procent dluhů? Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,
samotná dočasná ztráta zaměstnání není důvodem pro zrušení Vašeho oddlužení. Pokud však bude z průběhu plnění splátkového kalendáře dlouhodobě zřejmé, že nejste zákonem požadovaných 30 % pohledávek věřitelů schopen uhradit, může soud Vaše oddlužený zrušit pro neplnění podmínek.
Insolvenční zákon v ust. § 415 umožňuje přiznat osvobození od placení zbytku dluhu i v případech, kdy plnění nedosáhne 30 0, ale pouze pro okolnosti, které dlužník nezavinil. Soudy za takové okolnosti považují zejména zdravotní důvody a důvody týkající se péče o nezletilé děti.
 
Dobrý den chtěl jsem se zeptat co když změním zaměstnání a nenahlásím že jsem v insolvenci a ani správcovi nenahlásím změnu ale budu nadále posílat správci peníze děkuji
 
Dobrý den,
toto Vaše jednání může být považováno za podstatné porušení podmínek oddlužení s následkem zrušení schváleného oddlužení, když dle ust. § 412 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona „je dlužník povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci každou změnu svého zaměstnání“.
Nadto v současné době je většina mzdových účetních dobře znalá institutu insolvenčního rejstříku a sami lustrují, zda není zaměstnanec v insolvenčním řízení (mnoho mzdových software je mj. spárováno přímo s insolvenčním rejstříkem a po zadání nacionále zaměstnance sám software kontroluje pozitivní zápisy v insolvenčním rejstříku.
 
Dobrý den, jsem v insolvenci již rok a třičtvrtě, chtěl bych se zeptat zda můžu pracovat na slovensku? Aniž by jse mi insolvence zrušila nebo měl jsem z toho nějaké potíže, předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud tímto postupem nesnížíte míru uspokojení věřitelů, můžete být zaměstnán i v zahraničí.
Změnu zaměstnání jste však povinen neprodleně oznámit soudu a insolvenčnímu správci a jelikož se bude jednat o slovenského zaměstnavatele a pracovní poměr dle slovenského práva, budete muset též požádat o změnu splátkového kalendáře tak, aby byla stanovena pravidla pro provádění srážek ze zahraniční mzdy.
 
Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak je to když během insolvence změním zaměstnání a budu mít vyšší příjem. Zůstane stejná výše splátky jako když ji soud stanovil? Děkuji za.
 
Dobrý den,

výše prováděných srážek ze mzdy se odvíjí od výše čisté mzdy za daný kalendářní měsíc, pokud Vám soud neschválil srážky odlišně od znění zákona (tzv. fixní srážku).

Kalkulačku Ministerstva spravedlnosti pro výpočet srážek ze mzdy naleznete zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
Upozorňuji, že při změně zaměstnání jste zároveň povinna neprodleně toto oznámit soudu a insolvenčnímu správci.
 
Dobrý den
podle výpočtové kalkulačky, z 21000Kč čisté mzdy bude srážka cca srážka 8500Kč na insolvenci, jsem rozvedený, na dvě děti platím výživné 9000Kč. To by mě zbylo jen 3500 na živobití? nebo se to počítá jinak?
Děkuji za odpověd č. k.
 
Dobrý den,

předně platí, že výživné je hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce z postižitelných příjmů dlužníka (srážek ze mzdy) a nikoliv samotným dlužníkem z nezabavitelné částky.

Při čistém příjmu 21 000, - Kč činí zabavitelná částka 11 660, - Kč (tzv. srážky) a nezabavitelná částka pro osobu bez vyživovací povinnosti (děti s Vámi nesdílí společnou domácnost) je 9 340, - Kč.
Z částky 11 660, - Kč insolvenční správce primárně uhradí svou odměnu (1 089, - Kč) a výživné na děti (9 000, - Kč) a zbytek (1 571, - Kč) rozvrhne mezi věřitele.

Vám tak zůstane částka 9 340, - Kč s tím, že výživné bude uhrazeno ze srážek.
S ohledem na částku, která bude hrazena věřitelům je však otázkou, zda budete dosahovat míry uspokojení věřitelů alespoň co do 30 %; při takovéto částce rozvrhované věřitelům by Vaše dluhy nesměly překračovat cca 314 000, - Kč.
 
Krásný den přeji,
rád bych se, prosím, zeptal zda je možný jiný způsob platby oddlužení než z výplaty? 2 roky jsem v osobním bankrotu a nyní jsem 1 měsíc na úřadu práce. Kamarád mi nabízí práci u něj v autodopravě, ale bohužel mi nabízí oficiálně jen 13 tis. hrubého a zbytek neoficiálně. Takže bych měl nakonec celkem 25 tis. čistého. Je možné - po odečtu na povinného + manželku a děti - zbytek posílat insolvenčnímu správci na účet jinou formou než výpočtem ze mzdy? Je pro mě nyní prioritní zaplatit dluhy a dodržet povinných 30 procent, tak je pro mě důležité, zda je tato možnost vůbec možná.
Děkuji moc za reakci.
Mějte krásný den.
 
Dobrý den,

domnívám se, že stěžejní jak pro Vás, tak pro insolvenčního správce bude zejména fakt, že budete zaměstnán a mohou být prováděny srážky ze mzdy.

Jelikož ze mzdy ve výši 13 tis. hrubého (tj. 11 015, - Kč čistého) činí srážka v případě, že jste ženatý a máte 1 dítě, pouze cca 1118, - Kč, musel byste zůstatek hradit tzv. mimořádnými platby, zejména tak, aby bylo řádně hrazeno výživné na děti a aby předpoklad uspokojení věřitelů dlouhodobě neklesal pod míru 30 %.

Ohledně výše nutných mimořádných plateb je vhodné kontaktovat insolvenčního správce a dohodnout se s ním, jaká minimální částka musí být měsíčně na Vaše oddlužení hrazena.
 
Dobrý den. Půl roku jsem v insolvenci, soud mi povolil splácet nižší pevnou částku s tím, že zaplatím 50% dluhu. Kdybych šla do nového zaměstnání, kde bych měla vyšší plat, než doposud, jak by to bylo s výší splátky? Zůstala by mi tato soudem stanovená nebo by se to muselo přepočítat? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
ve Vašem případě, kdy soud schválil tzv. fixní srážku ze mzdy, by se změnou zaměstnání nic nezměnilo a nový zaměstnavatel by byl povinen provádět srážky totožně jako zaměstnavatel předchozí.
Je však třeba při změně zaměstnání mít na paměti, že ihned při rozvázání pracovního poměru a uzavření nového pracovního poměru jste povinna tuto změnu nahlásit soudu a insolvenčnímu správci a oběma doložit kopie příslušných dokladů (výpověď / dohoda o ukončení pracovního poměru a pracovní smlouva).
 
Krásný den přeji,

mohu se prosím zeptat. Jsem v insolvenci, jsem rozvedený a z prvního manželství mám dvě děti, které jsou soudem svěřené do péče matky. Z výplaty mi zůstává zákonná částka a zbytek se strhává a posílá insolvenčnímu správci. Z této částky si insolvenční správce strhne svoji odměnu, pošle exmanželce soudem určené výživné a zbytek posílá věřitelům. Mohu si já ve své práci uplatňovat svoje dvě děti jako vyživované osoby a tím pádem mít vyšší nezabavitelné minimum? Děkuji moc za reakci.

Mějte krásný den
 
Dobrý den,
otázka toho, kdo může uplatňovat slevu na dítě by v nejsprávnějším případě měla být součástí rozhodnutí o určení péče a výživného, což se ovšem tak v 99 % případu nestane.
V případě, kdy má děti do péče svěřeny jejich matka, je to ona, kdo může daňové zvýhodnění na dítě svěřené do péče uplatňovat, když dítě jeho příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti.
V případě tzv. střídavé péče tuto problematiku upravuje pokyn GFŘ-22, dle kterého se společně hospodařící domácnost musí stanovit dohodou rodičů dítěte.
 
Dobrý den. Jsem věřitel. Můj dlužník v insolvenci si změnil zaměstnání za méně placené. Jeho správce to poté pouze oznámil soudu a tím to skončilo. Je možné aby splácel méně když by měl být povinen splatit co nejvíc?
Děkuji Novotný Martin
 
Dobrý den,
jako věřitel můžete podat podnět soudu, aby postup prověřil, jelikož máte za to, že dlužník změnou zaměstnání porušil svou povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost dle ust. § 412 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, resp. odmítl splnitelnou možnost si takový příjem obstarat.
Samozřejmě otázkou je, zda zaměstnání bude reálně méně placené či nikoliv, pokud od změny dosud neuběhlo alespoň několik měsíců.
 
Od 1.1.2016 splacim insolvenci, jak ze zamestnani, tak z cast. inv. duchodu. mam problemem ze zady a se zrakem, nemohu jiz vykonavat soucasnou praci, podala jsem vypoved a nasla si praci primerenou memu zdravotnimu stavu. Budu mit ale asi o 5000 mene. 30% jiz je splaceno, hrozi mi nejaky problem? Teď mi bude 60 let a inv. duchod mam priznany az do starobniho. Dekuji za odpoved
 
Dobrý den,
zákon nezakazuje dlužníkovi změnit zaměstnání, avšak stanovuje povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost dle ust. § 412 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.
Je však třeba být připravena na to, že soud a insolvenční správce budou chtít tuto změnu vysvětlit, když Váš příjem bude nadále nižší než příjem aktuální.
Pokud jste neměla soudem schváleny nižší než zákonné srážky a zároveň již v současné době uspokojení věřitelů přesahuje míru 30 %, nepředpokládám, že by tato změna zaměstnání pro Vás měla znamenat jakýkoliv výraznější problém.
 
Dobrý den, mám od 10/2018 za mzdy prováděnu insolvenci. Bohužel jsem v práci musela dát výpověď. Mám jinou pracovní nabídku a možnost sezonniho privydelku na DPP. Můžete mi prosím poradit, jak se v tomto případě postupuje? Předpokládám, že mi příjem z DPP půjde celý in. spravci a,, bude to platba navíc ". V novém místě bych mela mít půl roku nižší mzdu + DPP a půl roku vyšší příjem z HPP, protože nebudu vykonávat sezónní práci. Jak se v takovem pripade postupuje? Insolvenci mám s manželem, který je také na HPP.
 
Dobrý den,

je možné změnit zaměstnavatele. Je povinnost mít zdroj pravidelných příjmů. Ani dočasná ztráta zaměstnání není důvodem pro zrušení oddlužení. Podle § 412 odst. 1 insolvenčního zákona po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Měla byste z dlouhodobého hlediska splácet minimálně 30 % nezajištěných pohledávek a odměnu insolvenčnímu správci. Pokud byste nespácela min. 30 %, poté soud bude zkoumat důvody nesplácení. Změnu zaměstnavatele a informace s tím související vždy hlaste insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu, také jim doložte kopie dokladů (např. výpověď nebo dohodu o ukončení pracovního poměru, pracovní smlouvu, dohodu atd). Výše srážek ze mzdy se odvíjí od výše čisté mzdy za daný kalendářní měsíc, pokud soud neschválil srážky odlišné od znění zákona.