Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.804

Exekuce a ochrana cizího majetku před exekucí - eliminace dalších možných nežádoucích dopadů

Odesláno: 
Otevřeno 449 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
je na mě vydáno 6 exekucí v rozmezí duben 2015 – duben 2017, bližší informace nemám. V místě trvalého bydliště se nezdržuji, přespávám u matky. Zdržovat se u ni musím ať tam přespávám nebo ne, protože se jedná o starou osobu, která potřebuje pomoc. Příspěvek na péči neberu. Situace mi dovolila, abych po velmi dlouhé době začal pracovat. Žádný majetek nevlastním (kromě staršího notebooku a staršího kola), takže budu muset splácet a splácet... V první řadě mám obavy, aby mě iniciativní exekutor nepřipravil o příjem hned ve zkušební době zásahem u zaměstnavatele. Že jsem dlouho nepracoval s rozpaky zaměstnavatel po vysvětlení přijal, ale exekuce jej při pohovoru nezajímaly, takže jsem si radši dál neškodil. Lze zvolit postup, aby z toho byl zaměstnavatel ve zkušební době vynechán? Za druhé mám obavy, aby řešení této situace neodnesla matka. Byt je psaný na sestru, ale vybavení je matky. Je to les, v kterém nevím kudy kam. Takže ani nevím, co dřív, co později, jak co nejlépe eliminovat nějaké další škody. Nebojím se ani tak toho, že budu muset žít z minima, ale spíš ze zneužití situace kýmkoliv a vzniku dalších škod.
 
Dobrý den, až exekutor zjistí Vašeho zaměstnavatele, bezodkladně Váš příjem postihne (s tím, že Vám zůstane nezabavitelné minimum), neboť se jedná o přednostní způsob vedení exekuce. Bohužel tomu nelze nijak zabránit. Doporučuji Vám proto zaměstnavatele o exekucích informovat. V současné době jsou srážky ze mzdy rámci exekuce poměrně obvyklý jev a pokud bude spokojen s Vaší prací, není důvod, aby s Vámi kvůli tomu rozvazoval pracovní poměr. K druhému dotazu – je dále možné, že exekutor povede exekuci i prodejem Vašich movitých věcí, které bude zajišťovat tam, kde se zdržujete. Doporučuji proto mít u hodnotnějších věcí Vaší matky doklady o jejich nabytí, aby mohla případně prokázat jejich vlastnictví. Jinak pro Vaši informaci některé movité věci jsou z exekuce ze zákona vyloučeny, zejména jde o tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Obecně ohledně řešení exekuci vždy platí, že je třeba s exekutorem komunikovat a na splácení exekucí se pokusit dohodnout, a to právě proto, aby se předcházelo případným dalším škodám, jak uvádíte.