Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.010

Exekuce na zaměstnance - jak rozeznat přednostní exekuce od nepřednostní, rozdíl

Odesláno: 
Otevřeno 573 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem podnikatel a proti mému zaměstnanci je vedeno několik exekucí. Mám problém seřadit exekuce správně, nevím podle čeho poznat, která exekuce je přednostní a která nepřednostní.
Prosím o radu.
Děkuji.
 
Dobrý den,
to, zda je pohledávka pro účely srážek přednostní či nepřednostní, obvykle uvádí soudní exekutor v doručovaném exekučním příkazu srážkami ze mzdy povinného.
V případě, že exekuce je vedena pro plnění stanovené v ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu (pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, aj.), ze mzdy se provádí srážka tzv. přednostní.
Dalším parametrem je poté datum doručení jednotlivých exekučních příkazů pro stavení pořadí srážek v rámci skupiny (srážkové třetiny).