Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.029

Přihlášení zajištěné pohledávky věřitelem do konkurzu, konkurzního řízení

Odesláno: 
Otevřeno 208 x
1 odpověď
 
V konkursním řízení přihlásil věřitel pohledávku s nárokem jako zajištěnou. Věřitel byl na základě přezkumu této pohledávky uznán jako zajištěný věřitel.
Otázka :
Kdo je majitelem pohledávky
- dlužník?
- věřitel?
Věřitel v průběhu konkursu dal pokyn správci aby jeho zajištěnou pohledávku vyňal z majetkové podstaty otázka :
Kdo je majitelem pohledávky
- dlužník?
- věřitel?

Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud věřitel přihlásil svou pohledávku jako zajištěnou uspokojuje se pouze ze zpeněžení předmětu zajištění. Pohledávku má tak věřitel za insolvenčním dlužníkem z titulu zástavního práva.
Zajištěný věřitel pak insolvenčnímu správci ve vztahu k předmětu zajištění uděluje pokyny, kterými je insolvenční správce vázán. Zajištěný věřitel tak může insolvenčnímu správci udělit i pokyn, aby předmět zajištění nezpeněžoval.
Vámi zmiňované „vynětí z majetkové podstaty“ však zákon nezná. Věřitel může pouze celou svou pohledávku vzít zpět, a to podáním soudu (nikoliv správci), který o něm usnesením rozhodne a věřitel již nadále nebude účastníkem insolvenčního řízení.