Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.502

Splacení 51% insolvence a odpuštění zbytku dluhu matce samoživitelce s dětmi

Odesláno: 
Otevřeno 625 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
jak je to teď s novým insolvenčním zákonem? jsem totiž v insolvenci a mám splaceno 51% pohledávky. Ještě mě čeká přesně půlka.
Jsem matka dvou dětí které mám v péči. Nájemní byt a dojíždím do práce. Dá se soud požádat o prominutí zbytku dluhu když stále plním na 100%, aale na úkor dětí a svého zdraví? Pracuji hodně přesčas, ať mám nějakou korunu navíc.
Děkuji za info.
 
Dobrý den,
novela insolvenčního zákona účinná k 01.07.2017 ani žádná z jiných novel nestanovila nic odlišného, co se týká povinnosti plnění.
Stále platí, že dlužník je povinen uhradit věřitelům všechny své dluhy, a není-li toho schopen, tak dostačuje, aby po dobu 60 měsíců trvání splátkového kalendáře uhradil věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Oddlužení pak končí pouze 4 způsoby: (a) po 60 měsících trvání splátkového kalendáře, (b) úhradou 100 % pohledávek věřitelů, (c) smrtí dlužníka anebo (d) zrušením oddlužení pro neplnění podmínek oddlužení.
Pokud byste nyní podala žádost o osvobození od placení zbytku dluhů, insolvenční soud by Vaši žádost odmítl pro nesplnění zákonných podmínek.
Pokud je však předpoklad, že uhradíte 100 % pohledávek dříve než za 60 měsíců, můžete požádat soud o stanovení fixní výše měsíční splátky tak, aby se plnění do 100 % rozprostřelo do zbývajících měsíců splátkového kalendáře. Takové žádosti, odůvodněné péčí o nezletilé děti, by soud měl vyhovět.
 
Dobrý den, jsem maminka na mateřské dovolené, která mi končí v září. Dluzim cca 100000 Kč potřebovala bych insolveci. Mateřskou mám ale pouze 6100 Kč pak příspěvek na bydlení a alimenty. Mám nějakou šanci prosím???
 
Dobrý den,
bohužel s Vašimi příjmy nejste schopna splnit zákonnou podmínku pro povolení oddlužení, a to uhrazení 30 % Vašich dluhů. Příspěvek na bydlení není možné do příjmu zahrnou, jelikož se jedná o sociální dávku, a výživné na dítě je příjmem dítěte a nikoliv matky (matka je pouze tzv. platební místo).
Vašim použitelným příjmem je tedy pouze příspěvek v mateřství ve výši 6 100,00 Kč, ze kterého však není možné srážky provádět.
Vaší jedinou možností je jedině uzavření darovací smlouvy s třetí osobou, která by Vám byla ochotna a schopna finance po dobu trvání oddlužení (60 měsíců) poskytovat. Při dluzích ve výši 100 000,00 Kč se jedná o částku minimálně 1 600,00 Kč; v tom případě byste podmínky pro povolení oddlužení splňovala.