Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.659.590

Věřitel nepřihlášený včas do insolvence a trestní oznámení pro finanční podvod - soud přikázal zaplatit dluh dlužníkem v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 2182 x
9 odpovědí
 
Dobrý den,
uvedl jsem všechny věřitele do návrhu na oddlužení. Jeden se nepřihlásil. Bylo usnesení o oddlužení a tak 4 roky (2014-2018) řádně platím. Ten co se nepřihlásil podal na mě trestní oznámení pro finanční podvod které řešil soud a rozhodl až po pravomocném usnesení o oddlužení. V rozsudku o trestu mi bylo uloženo zaplatit dlužnou částku z důvodů, že soud se odvolává na skutečnost, že nebyla řešena jeho pohledávka při řešení oddlužení. Nevzal na vědomí, že běží insolvence a měl se řádně přihlásit. Přesto mi stále chodí upomínky o zaplacení.
Jak to je když byl uvedený jako věřitel a nepřihlásil se, ale soud přesto rozhodl, že jeho pohledávku musím zaplatit. Toto rozhodnutí soudu jak píši, nastalo až po usnesení o oddlužení tedy až po uplynutí jednoho roku a to když jsem už hradil a plním všechny podmínky. Může takový rozsudek vydat okresní soud. Je mojí povinností dlužníka věřitele o insolvenci informovat nebo jej informuje insolventní soud, aby se přihlásil. Nevyužil ani práva zúčastnit se věřitelské setkání a ani odvolání prostřednictvím Krajského soudu v termínech. Je možné takto rozhodnou když bylo pravomocně rozhodnuto insolventním soudem o oddlužení, aby takový rozsudek byl vydán a nebyl brán v potaz rozhodnutí Krajského soudu a zpochybnil jeho usnesení. Domnívám se potom, že by insolvence jako taková neměla smysl, kdyby další soud rozhodl takto, že obchází insolventní usnesení o oddlužení. Po skončení oddlužení nebo již nyní všichni věřitelé co jsou nebo byli v % uspokojeni by podáním trestního oznámení se mohli dovolávat doplatku (rozdílu od uhrazeného) do výše skutečné částky dluhu a soud by rozhodl v jejich prospěch aniž by vzal na vědomí, že bylo rozhodnuto ve věci vyšším soudem a kde neuplatnili svoje nároky v odvolání prostřednictvím Krajského soudu k vyšší instanci, jak je v usnesení uvedeno. Může soud vydat takový rozsudek bez ohledu na skutečnost, že bylo již rozhodnuto vyšší instancí o oddlužení a soud toto usnesení zpochybňuje svým výkladem.
Děkuji,
Josef.
 
Dobrý den,

pokud by šlo o klasickou občanskou pohledávku a ta vznikla již před zjištěním Vašeho úpadku, tak platí, že takový věřitel svou přihlášku měl a mol přihlásit do insolvenčního řízení a pokud tak neučinil, nemůže již tuto pohledávku dále vymáhat (pokud budete následně osvobozen od placení zbytku dluhů).

Pokud však pohledávka vznikla z trestného činu, pro který jste byl pravomocně odsouzen, soud v rozsudku zároveň stanovil povinnost věřiteli (poškozenému) škodu nahradit, tak pro takovou pohledávku platí, že od ní nikdy nebudete dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona osvobozen.

V trestněprávních věcech platí, že o těchto mohou soudy rozhodnout kdykoliv, a zahájené insolvenční řízení toto nijak neovlivňuje; insolvenční soud není totiž žádnou „vyšší instancí“, nýbrž pro insolvenční věci se jedná o soud prvního stupně.
 
Dobry den chci se prosim zeptat na nasledujici platim 4 roky insolvenci a nedavno mi prisel dopis od soudu ze společnost essox prodala moji pohledávku jinému subjektu. Proto me zajima proc se tak deje a co s toho plyne pro me. dekuji za odpověď.
 
Dobrý den,
věřitel může i v rámci insolvenčního řízení postoupit svoji pohledávku na třetí osobu.
Pro Vás z toho plyne pouze to, že namísto společnosti ESSOX bude v rámci insolvenčního řízení vystupovat jiný věřitel. Částka ke splácení se nijak nemění a pro Vás to neznamená žádnou novou povinnost.
 
Dobrý den,
chci se zeptat, zda lze podat žádost o oddlužení, když je na mě prohlášený konkurs - po úpadku. Část dluhu byla umořena prodejem nemovitosti, ale ještě velká část (přes 2.000 Kč) zbývá doplatit. Podle on-line kalkulačky by to zvládnutelné bylo, ale nevím, zda je to v mé situaci možné
Děkuji předem za radu.

S pozdravem P. R.
 
Dobrý den,

insolvenční zákon nijak nebrání dlužníkovi, který již prošel insolvenčním řízení, ve kterém byl jeho úpadek řešen konkursem, aby podal návrh na povolení oddlužení.
Předchozí insolvenční řízení však musí být ukončeno a konkurs na majetek dlužníka zrušen, neboť není možné zároveň vést dvě insolvenční řízení proti témuž dlužníkovi (tzv. překážka věci již zahájené). „Překlopení“ z konkursu do oddlužení však možné není.
Pokud byste v rámci oddlužení byl schopen ze srážek z Vašeho příjmu uhradit alespoň 30 % pohledávek věřitelů, Vaše oddlužení by mohlo být soudem povoleno.
 
Dobrý den, jsme v insolvenci již 3 roky, teď jsme se dozvédéli ze néjaká společnost to chce napadnout a zjišťovat zdali jsme v néjaké smlouvé neuvádéli nepravdivé údaje. Prosím co by to pro nás znamenalo, jaký by mél další prúbéh. Zruší nám insolvenci?
 
Dobrý den,
věřitel bude chtít dokázat, že jste podáním insolvenčního návrhu sledovali nepoctivý záměr a zároveň pokud jste v úvěrové smlouvě uvedli nepravdivé údaje jste se mohli dopustit trestného činu úvěrového podvodu.
Pokud by toto bylo prokázáno, soud může povolené oddlužení zrušit.
 
neprihlaseny veritel muzou mi prodat rd
 
Ze zadání bohužel není patrný žádný dotaz.