Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.141.866

Zpětvzetí pohledávky věřitelem - kdo platí náklady exekutora na marné vymáhání pohledávky?

Odesláno: 
Otevřeno 483 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně zpětvzetí pohledávky. Do insolvenčního řízení IŘ byla přihlášena pohledávka ČPZP. Tato pohledávka byla mnou popřena, a to do pravosti. Pohledávka byla nakonec zpětvzeta celá, avšak bez nákladů soudního exekutora, který tuto neexistující pohledávku vymáhal.
Má exekutor nárok na odměnu, pokud byla pohledávka zpětvzeta? A pokud ano, má ČPZP nahradit tuto škodu, pokud pohledávka byla neoprávněná? Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud byla exekuce nařízena na základě platného exekučního titulu a soudní exekutor exekuci zahájil a prováděl, má na odměnu nárok, a to i přesto, že věřitel, jehož pohledávka byla exekučně vymáhána, vzal svou přihlášku pohledávky zpět.
Nadto mám za to, že Vaše insolvenční řízení již nějakou dobu běží a tedy již muselo dojít k přezkoumání všech pohledávek a tedy pohledávky soudního exekutora byla patrně zjištěna.