Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.276.896

Exekuce po insolvenci částečně uhrazené insolvencí, oddlužením, osobním bankrotem

Odesláno: 
Otevřeno 247 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekutor dostal zaplacenou pohledávku v insolvenčním řízení 93% z celkové částky. Po ukončení insolvence a osvobození od dalšího placení mi zablokoval účet, sebral vše co jsem tam měla. Poslala jsem mu žádost o zastavení exekuce, a usnesení od insolvenčního soudu. Teď mě poslal další obsílku, kde chce zabavit věci. Vlastně chce dluh uhradit znovu.
Nevím co mám dělat, můžete mi poradit, na advokáta nemám peníze.
 
Dobrý den,
pokud soudní exekutor provádí exekuci pro pohledávku, která vznikla již před Vaším úpadkem, a od placení zbytku dluhů jste byla osvobozena, postupuje v rozporu se zákonem.
Jelikož jste návrh na zastavení exekuce již podala, můžete zkusit podat ještě samostatný návrh na zrušení exekučního příkazu přikázáním pohledávky z příslušného bankovního účtu.
Do doby právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce může soudní exekutor zjišťovat a postihovat majetek povinného, vydávat exekuční příkazy apod. K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovité věci atd.) však může přistoupit až po právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce – tedy až poté, co bude o návrhu rozhodnuto. Majetek by tak soudní exekutor mohl sepsat, nikoliv však zabavit ve smyslu odvézt z Vaší domácnosti.
Krajní možností by pak mohlo být podání stížnosti Exekutorské komoře ČR - viz http://ekcr.cz/polozit-dotaz