Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.618

Odměna insolvenčního správce a náklady spojené se správou a zpeněžením - kdo je platí, hradí?

Odesláno: 
Otevřeno 157 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně odměny insolvenčního správce, IS a nákladů spojené se správou a zpeněžením. Hradí dlužník tyto náklady samostatně, či jsou odečteny z odměny IS? A kdo hradí tyto náklady, pokud překročí v případě nákladů spojených se správou 4 %, nákladů spojených se zpeněžením 5 % a pokud poštovné, telekomunikač. popl. aj. překročí výši 5 % odměny IS? Hradí je také dlužník, popřípadě nejsou hrazeny dlužníkem či jsou hrazeny IS mimo odměnu?
Děkuji
 
Dobrý den,
odměna IS je vypočtena z částky rovnající se kupní ceně po odečtení veškerých nákladů se zpeněžením.
Veškeré náklady jsou vždy hrazeny z částky získané zpeněžením položky / položek majetku, přičemž při překročení zákonných limitů (4 / 5 %) musí k tomuto překročení dát souhlas příslušný orgán (zajištěný věřitel / věřitelský výbor / soud).