Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.686

Exekuce na účet manželky povinného při rozděleném, zúženém SJM - postupuje exekutor legálně?

Odesláno: 
Otevřeno 2134 x
11 odpovědi
 
Dobrý den,
mám osobní účet a podnikatelský účet u jedné banky. Soudní exekutor mi oba účty zablokoval, jakožto manželce povinného. S manželem jsme se vzali v 08/2017. U notáře jsme si udělali majetkové vypořádání zapsané do veřejných listin.
Exekutor tvrdí, že mi může sáhnout na mé finanční prostředky, i když nejsou v SJM. Nutno podotknout, ze dluh který exekutor vymáhá, vznikl někdy v roce 2012. Tehdy byl ještě v manželství s bývalou manželkou. Po jejich rozvodu nedošlo k majetkovému vypořádání, a pokud se tak nestane do tří let od rozvodu, uplatňuje se domněnka, že to co kdo užívá připadne mu do vlastnictví, ovšem dluhy se stanou spoluvlastnictvim.
Proti zablokovaným účtům jsem podala návrh na částečné zastavení exekuce a žádala o okamžité odblokování. Podle novely z roku 2017, nesmí exekutor dat manželce povinného exekuci na plat ani jiný výdělek. Jsem podnikatelka a zablokovanim podnikatelského účtu mi exekutor znemožnil veškeré finanční operace povinné z mého podnikání. Ať už vůči finančnímu úřadu, tak i vůči bance, kde se ne vlastním přičiněním stávám dlužníkem.
Má otázka zní: Skutečně si může exekutor dělat co chce a překrucovat paragrafy k obrazu svému a zablokovat mi veškeré mé příjmy, znemožnit oboustrane platby vůči finančnímu úřadu, znemožnit mi platby vůči dodavatelům. prakticky mi zničit mé podnikání a jediný zdroj obživy? To ze mě skutečně může ze dne na den udělat dlužníka a bezdomovce? Jak se mohu bránit, když oni maji ze zákona na vše času dost a mě každým dnem rostou dluhy?
A mám chápat, že láska stvrzená manželstvím je v našem věku (bude mi téměř 50) je našimi zákony trestaná? Proč je možnost upravit si společné jmění manželů a udělat z toho veřejnou listinu, když na to není brán žádný ohled, prakticky ztrácí veškerou vážnost? A jak se bránit, když vám zničí obživu, zablokují účty, udělají z vás dlužníka a nemáte na právníky. Jsem v těžkém psychickém rozpoložení. Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, exekutor postupuje po právu: Dle ust. § 42 odst. 4 zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu: „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. V případě postižení účtu povinného či manželky povinného exekutor nezjišťuje původ prostředků, které jsou na účtu, zákon bohužel nevyjímá ani mzdu či příjem z podnikání, je to poměrně palčivý problém, který však doposud nebyla vůle vyřešit.
Co se týče zúžení či zrušení sjm a vklad této listiny do Seznamu Notářské komory, platí dle ust. § 42 odst. 1-3 exekučního řádu (1) Před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů zjistí exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. (2) Při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. (3) V ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn. Jinak řečeno, exekutor bere v potaz Vaši smlouvu o úpravě manželského majetkového režimu za situace, že dluh vznikl až po jejím zápisu do Seznamu.
De ust. § 262b odst. 1 o. s. ř. „Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem (exekutorem) poučen.
Dle ust. § 304b odst. 1 o. s. ř. „Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů.
Dle ust. § 304b odst. 4 o. s. ř. „Je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4 o. s. ř. (resp. ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu – viz výše), nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, převyšuje-li částku podle odstavce 1. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.
Na základě výše uvedeného můžete jednak z jednoho účtu vybrat prostředky do výše ½ (dle ust. § 304b odst. 4 o. s. ř.), jednak u druhého účtu žádat banku vyplacení dvojnásobku životního minima (dle ust. § 304b odst. 4 o. s. ř.). Dále můžete požádat o zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, pokud závazek vznikl za trvání zák. č. 40/64 Sb. , s tím, že vznikl před vstupem do manželství, avšak pokud vznikl až za účinnosti zák. č. 89/12 Sb. , můžete v souladu s usdt. § 732 o. z. žádat pouze částečné zastavení exekuce do výše, již by představoval Váš podíl na prostředcích na účtu, kdyby Vaše společné jmnění bylo zrušeno a vypořádáno. Co se týče dalšího postupu ohledně účtů, máte za současné situace jedinou možnost, a to založit si účty nové, avšak nesmí být vedeny na Vaše jméno, jinak by byly znovu postiženy. V případě podnikání byste si zřejmě musela založit s. r. o. , apod.
 
Dobry den. Muze exekutor zablokovat učet v zahranici jestli tam posilaji moji vyplatu, pracuji v Česku. Dekuji. Miko.
 
Dobrý den, obecně nikoliv, exekutor má působnost pouze na území ČR. Pokud se však exekutor dozví, že má dlužník majetek v zahraničí, může za pomoci mezinárodní spolupráce zažádat zahraničního exekutora o to, aby vedl exekuci v zahraničí a účet by Vám pak zablokoval a prostředky přepískal do ČR po odpočtu nákladů. Jde však o zdlouhavý proces přes MS ČR a většina exekutorů toto neřeší, tj. na prostředky v zahraničí nedosáhne.
 
Dobrý den prosím vás může exekutor zamrazit manželův účet i. kdyz s dluhem nemá nic společného? A ještě dotaz exekutor ani nezaslal dopis že nake exekuce vznikla nemusí posílat nebo musí? Děkuji za info
 
Dobrý den, exekutor dle současné právní úpravy může postihnout účet manžela povinného pro dluh povinného, nebo pro dluh, který je ve společném jmění manželů, a to i pokud by se jednalo o dluh, který vznikl před manželstvím. Dokumenty k vedené exekuci Vám exekutor zaslat musí, avšak nejprve zajišťuje veškerý Vám majetek (a účet manžela). Pokud na exekutorovi zavoláte, že o exekuci již víte, dokumenty Vám může poslat rychleji.
 
Dobrý den,
Manželovi přišla exekuce a mě také zablokovali účet jako manželce povinného. Dle sdělení exekutora si mohu vybrat z účtu polovinu peněžních prostředků co byly na účtu ke dni zaslání exekuce do banky. V bance mi řekli, že mi mohou dat na žádost pouze dvojnásobek životního minima. Tři dny na to mi na účet přišla výplata a tu bych si mohla prý vyzvednout celou "dle exekutora" ale banka toto odmítá. Pouze vidím na účtu mínusový zůstatek, který se zmenšil po připsání výplaty. Mě ale banka nic vydat nechce, i když jsem se ohradila zákonem 304B odstavcem 4. Mám nezletilé dítě a bydlíme v pronájmu, který teď nemáme z čeho zaplatit a nemůžeme ani koupit jídlo. Exekutor mi sdělil, že pokud pravidelně se budou strhávat peníze z výplaty po dobu 3 měsíců, účet mi pak do 6 měsíců odblokuje. To ale do té doby bydlet pod mostem pokud neumřeme hlady. Může mi toto banka udělat? Mohu se nějak bránit? Jak se můžu postarat o dítě a jeho potřeby když jsme oba manželé se zablokovaným účtem? Poslední věc, o manželovy dluhu jsem do zablokování účtu nic nevěděla a dluh je vytvořen za doby trvání manželství Také máme předmanželskou smlouvu z roku 2012, ale není prý vložena do systému, tak prý neplatí? Prosím Vás o pomoc. Děkuji Vám.
 
Dobrý den, dle ust. § 304b odst. 1 o. s. ř. Vám banka musí k Vaší žádosti vyplatit dvojnásobek životního minima; pokud převyšuje ½ prostředků tuto částku k okamžiku dojití exekučního příkazu, musí Vám dle odst. 4 citovaného ust. banka vyplatit tuto částku. Zjistěte tedy, jaká částka byla na Vašem účtu v době dojití příkazu a pak postupujte dle odst. 1 nebo 4. Pokud Vám výplata došla až po dojití příkazu, je tato částka již mimo Váš dosah a bude použita na uspokojení pohledávky oprávněného. Exekutor Vám ponechá zajištěný účet po celou dobu vymáhání pohledávky oprávněného a nákladů exekuce, účet Vám odbolkuje až po celém splacení. Pokud chcete dostávat výplatu, musíte si ji nechat vyplácet v hotovosti nebo na účet jiného, spolehlivého člověka, který Vám ji pak v hotovosti předá. To samé se týká Vašeho manžela jako povinného v exekuci, kterému zřejmě na účet chodí částka výplaty po sražení v dané exekuci, avšak stejně na ni nedosáhne, neboť má zablokovaný účet. Pokud Vaše předmanželská smlouva není uložena v registru notářské komory (učiní kterýkoliv notář), nemusí ji exekutor respektovat. I pak ji bude respektovat pouze pro dluhy, které vznikly až po registraci této smlouvy. Pokud jste od dluhu nic nevěděla, sdělte písemně oprávněnému, že s dluhem nesouhlasíte, neboť jste o něm nevěděla, a podejte co do výše ½ tohoto dluhu z uvedeného důvodu návrh na částečné zastavení exekuce vůči Vám. Exekutor Vám však dle standardního postupu nevyhoví a o všem bude rozhodovat až exekuční soud.
 
Dobrý den, jako manželce mi exekutor zablokoval ucet, manžel exekuci nabyl před svatbou, mohu si nechat zasílat svou výplatu na účet např. matky? nezablokuji jí účet také? zamrtnavatel nepřistupuje na možnost vyplatit ji jinak než ani účet. Dekuji za odpoved.
 
Dobrý den, Váš účet zůstane po dobu exekuce na manžela zablokovaný, účet Vaší matky však exekutor zablokovat nemůže, není účastník řízení; tam si tedy finanční prostředky můžete nechat zasílat bez obav.
 
Dobrý den, manžel má auto na splátky, může mu ho exekutor zabavit, když mám já exekuci.
Děkuji
 
Dobrý den, pokud se jedná o výlučný majetek Vašeho manžela, automobil postižen nebude, neboť není možno vést exekuci prodejem výlučného majetku manžela povinného. Pokud spadá automobil do společného jmění, prvaděpodobně postižen bude.