Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.142.830

Zadlužování, špatná platební morálka rodiče a prodej nemovitosti s hrozbou nové exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 220 x
1 odpověď
 
Vážená paní magistro,
prosím Vás o radu, zda se lze nějakým způsobem bránit proti jednání matky mého partnera, která si dlouhodobě přivydělává při invalidním důchodu, díky čemuž má uspokojivý finanční základ pro žití. I přesto řádně neplatí výdaje spojené s užíváním bytu. Byt získala od svých rodičů a je jeho jediným vlastníkem. V daném bytě žije již 1998-2018 (po odstěhování dětí zůstala sama). Za dobu užívání nemovitosti se několikrát zadlužila a jednou na její majetek byla uvalena exekuce.
Můj partner jí vždy pomáhal tíživou situaci vyřešit a ve většině případů také za ni dlužnou částku uhradil. Taková situace je ale dlouhodobě neúnosná a je jen otázkou času, kdy se objeví zase nějaká další pohledávka, tedy její závazek. Nyní se rozhodla, bez jakýchkoliv úspor, byt narychlo prodat a koupit pochybnou, dražší a větší nemovitost nacházející se 150 kilometrů od současného bydliště.
Obáváme se, že jí hrozí další exekuce (zatím je to ale nepotvrzená domněnka). Proto se zřejmě snaží byt v co nejkratším čase zpeněžit. Je mi líto obou jejích dětí, zejména mého přítele, který do bytu vložil nemalé finance, že by kvůli matčiným rozmarům mohli přijít o rodinné dědictví.
Je zde nutné ještě dodat, že vztahy mezi matkou a jejími dětmi byly a jsou dosti špatné. Totéž platí o vztazích se zbytkem rodiny. Přes veškeré neshody se jí však snažili v rámci svých možností pomoci.
O svém záměru bohužel není ochotna více rodinu informovat.
Je zde nějaká možnost, jak byt zachránit nebo pozastavit jeho prodej?
Lze se dožadovat předkupního práva na nemovitost? Je reálné, aby se rodina dozvěděla o případném exekučním řízení dříve než širší veřejnost?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k Vašim sděluji následující: 1.) Jediná možnost, jak zabránit prodeji bytu matky Vašeho přítele by bylo, pokud by se Váš přítel rozhodl vymáhat např. úhradu dluhu v exekuci po své matce a požádal soud o vydání předběžného opatření, kterým by prodej nemovitosti zakázal. Svoji pohledávku by však Váš přítel musel skutečně po matce soudně vymáhat. 2.) V případě exekuce a dražby nemovitosti mají předkupní právo pouze spoluvlastníci, v tomto případě tedy nikdo. 3.) Exekuce je vedena exekutorem zákonnými prostředky, o exekuci se musí dozvědět nejprve dlužník (povinný). Je však možné sledovat na katastru nemovitostí, zda dotčená nemovitost nebyla zajištěna exekučním příkazem, resp. exekucí, což je uváděno i v náhledu na internetu (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Tuto informaci se však můžete dozvědět nejen Vy, ale i kdokoliv jiný.