Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.769

Vymáhání škody po pachateli podvodu - pachatel zvažuje insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 619 x
9 odpovědí
 
10/2016 byl známý uznán vinným z přečin podvodu § 209 odst. 1 a 3 trestního zákona. Dostal příspěvky. Podle par. 63 odst. 2 trestního řadu se obžalovanému ukládá povinnost, aby v době výkonu trestu nahradil podle svých sil škodu, kterou trestným činem způsobil. Podle par. 228 odst. 1 tr. radu je poškozený nahradit škodu ve výši 233 000 Kč. Takto zní soudní rozsudek.
Obžalovaný je v prodloužené podmínce, v současnosti probíhá soud ohledně podmínky a splátek. Zatim mě bylo splaceno pouze 3000 Kč. Hrozi mu odnětí 10 měsíců, nehradí splátky.
Nyní mi volal, že si chce zažádat o insolvenci. Má 31 exekucí od roku 2013 - převážně MHD. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli mu za těchto podmínek může být insolvence povolena a co v takovém případě dělat. Již dříve jsem se snažila o exekuci, ale bylo mi vždy řečeno, že než by se na mě dostalo, protože nevím jaká je jeho dlužná částka, že bych se nemusela ani dočkat s že může přestat pracovat a pak bych ty náklady musela uhradit já.
Prosim tedy o radu jak tuto situaci řešit.
Nyní již rok pracuje na HPP.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
mám za to, že i za těchto okolností i přes odsouzení za trestný čin podvodu mu může být oddlužení schváleno.
Dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona však platí, že ani po 60 měsících trvání oddlužení nemůže být dlužník osvobozen od placení zbytku dluhu, jedná-li se o pohledávky – peněžité sankce nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin.
Ve Vašem případě byste tak po dobu 60 měsíců musela dostat alespoň 30 % svého dluhu (aby byl dlužník osvobozen od placení zbytku u ostatních typů pohledávek), ale vymáhat byste jej mohla i nadále (osvobození by se na tuto pohledávku nevtahovalo).
Je však nyní třeba obezřetně hlídat insolvenční rejstřík a v případě, že bude povoleno jeho oddlužení, podat však (do 30 dnů od úpadku) přihlášku své pohledávky příslušnému soudu.
 
Dobrý den 11.5.2018 přišli dva exzekutory a polepili my nabytky kteréjsem si koupil z vlastních prostředků. Exzekuce si tika mé kamarádky kterou jsem ubytoval protože byla bezdomovec tak jsem ji nechal přespat. dala si kem ně posílat poštu. ma dluh 39900. Exzekutory to chtějí zaplatit naráz, ale ona nemá ani Korunu bere důchod, kolem4500. všecek nábytek je můj na některý mám doklad na některý ne ten mám delší dobu. Tak já nevím co mám dělat jsi stého nemocní. je my 70. let. Děkuji za kladnou odpověď. Spozdravem Pavel Herák.
 
Dobrý den, pokud exekutor zabavil Vaše věci, podejte u něj písemný návrh na vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu. V něm musíte doložit své vlastnictví k věcem, nejlépe doklady o koupi, apod.
 
Dobrý den, všimla jsem si, že pod stejným číslem je zde i dotaz, který nemá semnou nic společného, nicméně bych se jěště ráda zeptala, kdyby se mi podařilo udat exekuci, jak by to bylo s přihlašováním pohledávky do insolvence, hlídájí tohle exekutoři a v případě, že bych se tedy bez exekutorů přihlásila do insolvence, i když nevím, jak to bude v případě, kdy se uzákoní ochrana osobních dat, můžu podat exekuci i za 5 let na zbývající částku i když v rozsudku budu mít celou dlužnou částku? Je vůbec možné aby případná insolvence proběhla bez mého souhlasu? V současné době stále probíhá soud o jeho prodloužené podmínce a splátkách, je možné, aby v tuto dobu si zažádal o insolvenci?

Děkuji za odpověd...
 
Dobrý den,
soudní exekutoři mívají nastaveny „hlídače“ insolvenčních řízení a obvykle, když zjistí zahájené insolvenční řízení u dlužníka, obvykle i oprávněného upozorní. Toto upozorňování však není jejich povinností. Přihlášku pohledávky však budete muset podat Vy; soudní exekutoři nejsou oprávněni podávat přihlášky za věřitele.
Je tak třeba, abyste si řízení případně sama hlídala, a to v insolvenčním rejstříku na webu https://isir.justice.cz/. Insolvenční řízení může proběhnout i bez výlučného souhlasu věřitele a je možné požádat o povolení oddlužení i v době vedeného řízení o prodloužení podmínečného trestu.
Ohledně podání návrhu na exekuci, návrh se podává vždy pro celou dlužnou částku. Tedy pokud vám někdo dluží 10 000, - Kč a 3 000, - Kč již zaplatil, podává se návrh na nařízené exekuce právě jen pro částku ve výši 7 000,0 Kč.
 
Mám soudní rozhodnutí, viz první dotaz, které můžu uplatnit na exekuci, avšak byla mi z dlužné částky již zaplacena jedna minimální splátka, v případě že by byla povolena insolvence, je možné toto rozhodnutí použít jako podklad pro exekuci i za 5 let po insolvenci, nebo budu muset mít nové soudní rozhodnutí? V současné době vzhledem k více exekucím dlužníka nelze uplatnit exekuci. V rozhodnutí je vyčíslená celá dlužná částka.
 
Dobrý den,

pokud máte pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám byla přiznána náhrada škody, můžete do 10 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí podat návrh na nařízení exekuce. Tato lhůta však po dobu trvání insolvenčního řízení neběží, tj. maximální lhůta pro podání návrhu na nařízení exekuce je 10 let od právní moci rozsudku + doba od zahájení insolvenčního řízení do jeho pravomocného ukončení.

Jelikož Vaše pohledávka musí být uspokojena zcela a v oddlužení se tzv. neosvobozuje, budete moci podat pro zbývající část dluhu návrh na nařízení exekuce i po ukončení insolvenčního řízení dlužníka.
 
Dobrý den,
můžu se zeptat, přihlášku pohledávky do insolvence můžu odnést na soud i osobně a nebo jak se dočítám na netu jen elektronickou cestou?
 
Dobrý den,
přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení můžete odnést osobně na podatelnu soudu anebo zaslat soudu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Pokud ji budete podávat v písemné podobě, je však nutné ji soudu doručit ve dvojím vyhotovení (jedno je určeno pro soud a jedno pro insolvenčního správce).