Počet stránek ve webu: 39.109

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.602.289

Do kdy si může exekutor nárokovat náklady exekuce po ukončení exekučního řízení?

Odesláno: 
Otevřeno 243 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
usnesením exekutora ze dne 24.4.2018 mi přišlo vyrozummění o přednostní pohledávce - výživné a to exekucí mzdy (invalidní důchod).
1. dlužné výživné od května 2013 do ledna 2014 jsem uhradil v lednu 2014. čili dlužné výživné je 0 Kč. Může si exekutor nárokovat přednostní pohledávku když o výživné nejde?
2. exekutor vyčíslil předběžné náklady na exekuci od 12.9.2014 do vydání příkazu t. j. do 24.4.2018. Neměl by exekutor vyčíslit náklady na exekuci jen do data uhrazení dluhu na výživném t. j. do ledna 2014 a nenavyšovat tak neúměrně svoje náklady donekonečna, nebo do uhrazení?
3. mohu požádat o odpuštění části či zastavení těchto nákladů tak abych byl schopen v tomto životě dluh splatit?
Je mi 63let.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, exekutor může vymáhat pohledávku jen na základě exekučního titulu, který povinuje povinného k úhradě peněžitého plnění, a to způsobem, který mu zákon ukládá. Pokud máte za to, že žádné výživné nedlužíte, podejte z tohoto důvodu návrh na zastavení exekuce. Doporučila bych Vám si však nejprve prověřit, zda nejde o jiný (další) dluh. Výše (předběžných) nákladů exekuce se odvíjí pouze od výše vymáhané pohledávky, kterou exekutor vymáhá dle exekučního titulu, jiný důvod pro určení nákladů exekuce zákon nepřipouští, exekutor si je tedy nemůže neoprávněně navyšovat. V případě, že máte za to, že Váš majetek nepostačuje pro úhradu vymáhané pohledávky a/či jejích nákladů, podejte návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Pokud s Vaším návrhem nebude souhlasit oprávněný, bude o něm rozhodovat exekuční soud.
 
Dobrý den, mám několik exekucí, všechny jsou evidované na ČSSZ. Dnes (14.05.2018) mne navštívil exekutor z Přerova, že už nechtějí čekat jejich klienti, chtějí své peníze hned. Nevím jak to zaplatit, dostávám nezabavitelnou část důchodu. Byla jsem přesvědčena, že není možné takto likvidovat lidskou důstojnost. Mám základní vybavení bytu a vše co mám je darované od hodných lidí, oni mi to vše sepsali a zabavili. 16. 5. 2018 to chtějí odvézt. Mohou si exekutoři takto rozhodovat o tom zda mohou kdykoli z člověka "vytřást" vybavení bytu? Proč nemohou vydržet v pořadí jaké jim určilo důchodové odd. ČSSZ? A za tuto návštěvu u mne si naúčtovali Kč 13 700, --. Příkaz k exekuci byl vydán 4. 4. 2018, což je již druhý příkaz. !!! Celková částka činí Kč 32 725, --. vč. jejich poplatku za provedení exekuce. Opravdu mají na to nárok, proč nemohou počkat jako jiní? !! ? Děkuji. HGSumega7@gmail.com
 
Dobrý den, dle ust. § 322 odst. 2 písm. a), b) občanského soudního řádu „Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela: a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Domnívám se, že pokud jde o běžné vybavení bytu, jedná se o věci, které nelze zabavit, jak shora uvedeno. Podejte proto bezodkladně písemný návrh na zastavení exekuce v rozsahu uvedených sepsaných věcí, z důvodu jejich vyloučení z exekuce. Tento návrh sice nezabrání tomu, aby Vám věci odvezli, avšak pokud bude exekuce prodejem těchto věcí zastavena, musí Vám je zase vrátit. Co se týče nákladů exekuce, exekutor si může účtovat cestovné ve výši stanovené vyhláškou č. 330/2001 Sb. , dle jejíhož ust. § 13 odst. 6 „Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem. Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. “. Až vydá exekutor Příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde Vámi uvedenou částku zahrne do nákladů, podejte z výše uvedených důvodů proti tomu námitky, o nichž bude rozhodovat exekuční soud. Jinak na postup vykonavatelů z EÚ Přerov z důvodu nezákonnosti si můžete stěžovat u dohledných orgánů, kterými jsou Exekutorská komora ČR a Ministerstvo vnitra ČR, které mají povinnost zjistit, zda je Vaše stížnost oprávněná a zjednat nápravu.