Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.260

Exekuce na člena domácnosti a exekuce věcí (mobiliáře) nedlužníka bydlícího ve stejném bytě, domě

Odesláno: 
Otevřeno 543 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Moc bych vás chtěla poprosit o radu. Přítel má hypotéku na dům, ve kterém žije on, jeho bratr a otec (je to přítelův rodný dům).
Přítel žádné dluhy nemá, kromě té hypotéky, kterou řádně splácí. Nicméně zjistili jsme, že otec má 12 exekucí (většina 10 let stará).
1. dotaz zní, když má exekuce, přijde určitě exekutor k němu domů? Není mu co zabavit, nic nemá a nic nedělá. Naopak tam mám dost věcí já a přítel (téměř na všechno mám faktury), tak se o to bojíme. 2. Můžeme nějak zabránit tomu, aby nám ty věci oblepili a my je museli vymáhat zpátky?
3. Taky jsem se chtěla zeptat, jestli nevadí, když je na faktuře moje adresa trvalého pobytu jiná než je adresa toho domu, ale doručovací je již přímo na ten dům. Dost věcí je tam mých, které jsem si pořídila dávno předtím, než jsem si je tam dovezla, trvalý pobyt tam brzy budu mít taky, čekáme dítě.
3. dotaz je ten hlavní, jak nejlépe předejít problémům s exekucemi přítelova otce?
Napadlo nás zrušit mu trvalý pobyt a vzít ho do řádného podnájmu, pomůže to? Nebo pomůže soupis majetku u notáře?
Předem moc děkuji.
 
Dobrý den, k Vašim dotazům uvádím: 1. ano, je to pravděpodobné, exekutor (jeho zaměstnanci) nemá povinnost na místě zkoumat, zda věci skutečně patří povinnému a třetí osoba se může bránit toliko podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, kde své vlastnictví musí doložit (ust. § 68 exekučního řádu). I s ohledem na Váš jiný stav tak doporučuji v případě příchodu exekutora v klidu oznámit, že zajišťované věci jsou Vaše, avšak být připravena na to, že je exekutor přesto může zajistit a případně i odvézt a nebránit mu. Jinak pozorně si přečtěte protokol ze soupisu, který by Vám měl být dán k podpisu, pokud budete na místě, a nesouhlaste v něm s tím, že by Vám případně zabavené věci měly být vydány v místě sídla exekutora, pokud v protokolu tato klauzule bude uvedena – exekutor má ze zákona povinnost Vám vyškrtnuté věci při Vaší součinnosti zase přivézt zpět, nedohodnete-li se jinak (viz ust. § 68 odst. 7 exekučního řádu). K adresám na fakturách: odlišná adresa na faktuře než nyní bydlíte není na překážku, ale z opatrnosti byste případně měla mít k dispozici doklad či svědectví, že se skutečně jedná o Vaši dřívější adresu. 2. exekutor zjišťuje místa, kde se povinný nachází nebo kde může mít uloženy své věci, údaj o trvalém bydlišti povinného je přitom nerozhodný; určitou možností by však skutečně bylo uzavřít s otcem nájemní smlouvu, kde by bylo přesně vymezeno, které místnosti má v domě pronajaty. Pak byste mohli argumentovat, že v jiných místnostech své věci uloženy nemá – ale pozor, ne každý exekutor toto na místě reflektuje a spíš bude tak jako tak postupovat, jak jsem popsala v bodě jedna. Dále, soupis majetku u notáře může být podpůrným důkazním prostředkem při aplikaci návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, ale soupisu nezabrání a dále jde jen o Vaše prohlášení, kterým se vlastnictví neprokáže, forma notářského zápisu je přitom nerozhodná. Obecně bych Vám doporučovala odvézt z domu dražší věci, které zde nemusí být stále k dispozici, v ostatním zajistit veškeré doklady o dalších Vašich věcech na místě a připravit se na to, že exekutor může přijít a Vaše věci Vám zajistit, případně odvézt. Vy se však můžete proti tomu bránit, jak jsem shora uvedla. Jinak exekutor se musí chovat slušně a poskytovat Vám veškerá poučení. Soupis majetku se ze zákona nahrává a Vy se k němu můžete vyjádřit. Závěrem, ne všichni exekutoři provádějí exekuci prodejem movitých věcí, takže je možné, že se k Vám vůbec nedostaví či (pravděpodobně) jen někteří. Doporučovala bych otci Vašeho přítele, aby si v jednotlivých řízeních podal návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, v případě úspěchu by to Váš problém vyřešilo úplně.