Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.795

Nabytí nemovitosti v insolvenci - bude majetek patřit do majetkové podstaty dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 340 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem 2015-2018 v insolvenci splátkovým kalendářem, plním. Sourozenci mně nabídli předkupní právo k orné půdě. Ráda bych toho využila, peníze by prokazatelně uhradila dcera zrušením a výběrem peněz ze stavebního spoření.
Současně by byl uhrazen celý zbytek dluhu věřitelům. Lze to takto udělat?
Chci předběžně vědět, než oslovím insolvenčního správce.
 
Dobrý den,
ve Vámi uvedené věci bude sporná ta část ohledně úhrady kupní ceny za ornou půdu.
Pokud Vám totiž peníze na uhrazení kupní ceny dcera daruje, takové peníze jste povinna odevzdat insolvenčnímu správci k rozdělení mezi věřitele dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.
Jelikož ovšem uvádíte, že dcera by za Vás doplatila veškeré pohledávky věřitelům do 100 %, mám za to, že koupě půdy by již nemohla být nijak napadnuta v rámci insolvenčního řízení, jelikož by byly všichni věřitelé plně uspokojeni.