Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.757

Povinnost exekutora informovat dlužníka o došlých platbách a přehledu exekuce - musí nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 616 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
Prosím o odpověď zda je povinností exekutora informovat, pisemne dlužníkovi došlé platby a celkovou neuhrazenou částku. Na datovou schránku nebo mail nebo je moji povinností ho o tento přehled žádat? děkují
 
Dobrý den, exekutor není povinen Vás ex offo informovat dosud provedeném plnění a o výši neuhrazené částky, avšak na Vaši písemnou výzvu Vás informovat musí, neboť je jeho povinností Vás poučovat a šetřit Vašich práv. Jinak nejde o Vaši povinnost, ale o Vaše právo.
 
Dobry den, dekuji za odpoved a dovoluji se podat jeste jeden dotaz, zda po 10 lete exekuci je exekutor povinen ukoncit exekuci pro nemajetnost klienta. Děkuji

 
Dobrý den, exekuční řízení končí vymožením celé pohledávky včetně jejího příslušenství, neskončí-li jinak. Uplynutí času se samo o sobě k důvodům ukončení exekuce neřadí. Nemajetnost povinného naopak je důvodem pro zastavení exekuce, zpravidla o zastavení rozhoduje exekuční soud a to k návrhu povinného; není však vyloučeno, že podnět k zastavení dá sám exekutor, pokud je pohledávka v průběhu delšího času nedobytná, není to však jeho povinnost. V případě, že by se zastavením exekuce pro nemajetnost souhlasil oprávněný, je exekuce však zastavena vždy (samotným exekutorem, nikoliv soudem).
 
Dobrý den, dekuji za odpověď a dovoluji si vas požádat o ještě jeden dotaz, zda mohu zažádat o ukonceni exekuce u soudu z duvodu nemajetnosti v případě, že narizena exekuce vznikla z trestni činností coz bylo dano povinností o
nahradu škody. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, oprávnění domáhat se zastavení exekuce pro nemajetnost není podmíněno charakterem vymáhané pohledávky, tedy lze jej podat kdykoliv jsou dány důvody pro její zastavení, tj. nemajetnost povinného, s tím, že nebude možno uhradit ani náklady exekučního řízení. Návrh se podává u dotčeného soudního exekutora.