Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.907

Nevýhoda podílového vlastnictví nemovitosti - exekuce na spolumajitele, spoludlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 542 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rád bych se zeptal na úskalí podílového vlastnictví nemovitosti.
Konkrétně se jedná o bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami. Každý z vlastníků má podíl 1/4. Nikde ovšem není stanoveno, která bytová jednotka patří komu.
V případě exekuce jednoho z vlastníků mi tedy hrozí, že exekutor může přijít do mého bytu a věci z něj zabavit?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dle ust. § 1117 občanského zákoníku „Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka“. Dle ust. § 1122 odst. 1 téhož zákona „Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci“; tedy, každý z Vás jako spoluvlastníků vlastní nemovitost celou a Váš podíl vyjadřuje míru spoluúčasti na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech spojených s nemovitostí. Ohledně exekuce vedené prodejem movitých věcí jednoho se spoluvlastníků platí, že exekutor zjišťuje místo či místa, kde se nachází nebo může nacházet movitý majetek povinného a v těchto místech může činit soupis majetku, o němž má za to, že je povinného. Vždy se jedná o adresu trvalého bydliště povinného, ale může jít i o další místa. Pokud jsou byty v dotčeném domě označeny čísly či jinak a tato přesná adresa je uvedena jako trvalé bydliště povinného, neměl by exekutor vstupovat do ostatních bytů, pokud by ovšem neměl z jiného důvodu za to, že by i v těchto bytech mohl mít povinný své věci umístěny. Třetí osoba se pak proti sepsání věcí, které jsou jejím vlastnictvím, může bránit u exekutora návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, v němž však své vlastnictví musí doložit.