Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.781.076

Ukončení exekuce na výživné při dosažení plnoletosti, zletilosti potomka

Odesláno: 
Otevřeno 1121 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Přítel se koncem roku 2014 dostal do finančních potíží, kdy nebyl schopen hradit výživné na nezletilou dceru v plné výši (přišel o práci). Jeho exmanželka na něj okamžitě uvalila exekuci - zablokování movitých věcí (motorová vozidla), zabavení movitých věcí, které měl u ní ještě uskladněné. Exekutor mu odmítl vydat seznam zabavených věcí s tím, že to nedělají. Dodnes neví, co bylo vlastně zabaveno.
I když veškeré dlužné výživné uhradil přímo k rukám exmanželky v 01/2015, vydal exekutor nařízení na exekuci běžného výživného srážkou ze mzdy.
Když si přítel zažádal o ukončení exekuce v 04/2015 dodnes mu exekutor ani neodpověděl.
Nyní dcera dosáhla 18 let věku. Jak to bude dále s exekucí? Může zažádat o ukončení exekuce z důvodu plnoletosti dcery?
Placení se nechce vyhýbat, jen již nechce hradit nemalé náklady exekutora. Navíc by mělo být výživné hrazeno k rukám již 18-leté dcery a nikoli matky.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pokud je proti Vašemu příteli vedena exekuce, je jejím účastníkem a má právo na veškeré listiny, které byly v řízení pořízeny, tedy i soupis movitého majetku, který měl být Vašemu příteli zaslán spolu s exekučním příkazem na prodej movitých věcí. Pokud by si však tento příkaz nepřevzal ani nemá v místě jeho trvalého bydliště schránku, pak se pošta vrátí zpět exekutorovi a ten již nemá povinnost mu ji znovu zasílat. Je však možno se u exekutora objednat na nahlížení do spisu a tento soupis (či n´jiné dokumenty) si okopírovat (za určitý poplatek). Pokud je exekuce vedena na běžné výživné, končí až okamžikem, kdy již není vymáháno nebo pokud se na tom dohodnou účastníci řízení. Z vůle Vašeho přítele tak exekuce na běžné výživné skončit nemohla. Exekutor jej však o tom měl poučit. Výživné se hradí, dokud není dítě schopno samo se živit, přinejmenším však do dovršení zletilosti. Tj. pokud dcera Vašeho přítele ještě např. studuje, výživné musí Váš přítel hradit dál. Pokud by dcera již pracovala, může sama podat z uvedeného důvodu návrh na zastavení exekuce. Pokud však toto neučiní, musí Váš přítel v příslušném soudním řízení, v němž bylo rozhodnuto o placení výživného, žádat o jeho zrušení z důvodů plnoletosti dcery a současně i prokázat, že se již sama živí. Pokud mu soud vyhoví, může přítel zcela úspěšně žádat o zastavení exekuce z důvodu zániku vymáhané pohledávky. Pokud však dcera studuje a exekuce bude dál pokračovat, je třeba se dohodnout s dcerou, aby sdělila exekutorovi, kam jí má po dovršení 18 let vymožené peníze zasílat, neboť by již neměly být zasílány na účet její matky. Případně se může Váš přítel s dcerou domluvit, že jí bude výživné hradit přímo a mohou podat společný návrh na zastavení exekuce, aby Váš přítel nemusel zbytečně dál hradit její náklady.