Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.851.057

Nucená dražba nemovitosti v exekuci - průběh, informování majitele o dražbě, přihlášení do dražby

Odesláno: 
Otevřeno 1097 x
1 odpověď
 
1. Na co si dát pozor u společnosti vykupující nemovitost těsně před nucenou dražbou?
2. Jak probíhá nucená dražba nemovitosti? Je povinen exekutor informovat majitele o termínu a místě dražby?
3. Za jakých podmínek se lze do dražby přihlásit?
Děkuji moc.
 
Dobrý den, pokud se jedná o dražbu prováděnou v exekučním řízení, je taková nemovitost postižena exekučním příkazem, který zakazuje povinnému (dlužníkovi) s nemovitostí nakládat, nelze je tedy „vykoupit“ před dražbou. Výjimkou je tzv. prodej z volné ruky, kdy povinný může nemovitost se souhlasem exekutora, oprávněného a zástavních věřitelů prodat v rámci exekuce s podmínkou, že kupní cena je uhrazena dříve než je zrušen exekuční příkaz a nemovitost převedena na kupce. Exekuce vedená prodejem nemovitosti je upravena zákonem (ust. § 336 - § 337h o. s. ř.), v bodech: nejprve je znalcem proveden odhad ceny nemovitosti, pak je určena exekutorem její cena, která je podkladem pro nejnižší podání, následně je vydána dražební vyhláška a při dražbě je učiněn příklep tomu, kdo učinil nejvyšší příhoz, pokud není následně nejvyšší podání tzv. předraženo, za tuto částku je nemovitost vydražena, případně předražena, pokud k předražku (navýšení ceny příklepu jiným dražitelem) dojde. Po nabytí právní moci usnesení příklepu či předražku a doplacení nejvyššího podání se stává vydražitel (předražitel) vlastníkem nemovitosti; nejvyšší příhoz je následně rozvržen dle určitých pravidel mezi přihlášené věřitele. Exekutor zasílá všechna svá rozhodnutí účastníkům řízení (oprávněnému a povinnému) a dalším osobám v zákoně jmenovaným, tedy i dražební vyhlášku, v níž je stanoven čas a místo dražby. V dražební vyhlášce jsou detailně popsány podmínky a způsob, jak se do dražby přihlásit. Nejste-li účastníkem řízení, dražební vyhlášku najdete buď na stránkách dotčeného exekutora, na seznamu dražeb vedeném Exekutorskou komorou ČR http://www.portaldrazeb.cz nebo na stránkách města (obce), v níž se nemovitost nachází.