Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.020

Přihlášení pohledávky v konkurzu, konkurzním řízení dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 164 x
1 odpověď
 
V konkursním řízení přihlásil věřitel pohledávku s nárokem jako zajištěnou.
Věřitel byl na základě přezkumu této pohledávky uznán jako zajištěný věřitel.
Kdo je majitelem pohledávky?
► dlužník?
► věřitel?
Věřitel v průběhu konkursu dal pokyn správci aby jeho zajištěnou pohledávku vyňal z majetkové podstaty.
Kdo je majitelem pohledávky?
► dlužník?
► věřitel?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, pohledávka je majetkovou hodnotou náležející věřiteli, který s ní může volně disponovat dle svého uvážení. Pokud jde o věc, která slouží jako zajištění (zástava) a která je součástí majetkové podstaty, platí, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze zákona.