Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.018

Lhůta věřitele na přihlášení pohledávky do insolvence dlužníka - počítají se do lhůty i státní svátky?

Odesláno: 
Otevřeno 567 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
Syn požádal o oddlužení. Bylo mu vyhověno. Věřitelé dostali lhůtu 30 dnů, kdy se mohou přihlásit o proplacení pohledávky. Lhůta začala platit od 1.3. 2018 do 31.3. 2018.
Dva věřitelé se přihlásili ve stanovené lhůtě 30 dnů. Třetí věřitel se přihlásil až po této lhůtě, 3. dubna 2018. Počítají se do této lhůty 30 dnů státní svátky (Velikonoční)? A má ještě věřitel možnost se přihlásit po této lhůtě?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, věřitelé se musí přihlásit nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku, což je ve Vámi uvedené m případě 31.3.2018. Opožděné přihlášky budou odmítnuty a tito věřitelé nebudou v insolvenčním řízení uspokojováni. Avšak pozor, rozhodné je datum přijetí přihlášky, nikoliv den, kdy je přihláška zveřejněna. Pokud věřitel poslal přihlášku např. 30.3.2018 a insolvenční soud ji zveřejnil až 3.4.2018, platí, že je přihlášen řádně a včas dne 30.3.2018. Toto si zkontrolujte v insolvenčním rejstříku z doručenky té které přihlášky, případně ověřte telefonicky. Jinak do lhůty se počítají i svátky a dny volna.
 
Dobrý den,
Dne 1.3.2018 mi soud povolil řešení úpadku oddlužením. Jeden věřitel se o svoji pohledávku přihlásil 3.4.2018. Insolvenční správce mi sdělil, že přihláška je platná, neboť třicetidenní lhůta vypršela 31.3.2018 a to byla sobota. Pondělí velikonoční, takže následující pracovní den úterý 3.4.2018 je v dané lhůtě. Je to opravdu správně? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, domnívám se, že byla pohledávka skutečně přihlášena včas, jak Vám uvedl insolvenční správce. Pokud jde o počítání lhůt, vzhledem k tomu, že insolvenční zákon zvláštní úpravu neobsahuje, jsou i v insolvenčním řízení lhůty počítány podle ust. § 57 občanského soudního řádu, podle něhož se-vyjma lhůt určených podle hodin-do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dne lhůty nejblíže následující pracovní den, a konečně lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.