Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.873

Zrušení insolvence a vyhlášení konkurzu insolvenčním správcem

Odesláno: 
Otevřeno 556 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
Od listopadu 2015 máme s manželem schválenou insolvenci. V současné době máme splaceno 14%. Za 28 měsíců necelou potřebnou půlku. Insolvenčímu správci se to zdá málo. Navíc manžel teď nějakou dobu neměl trvalý příjem a srážky šly jen z mé výplaty. Insolvenční správce vyhrožuje ukončením insolvence. Můžete mi prosím poradit jestli se můžem bránit a co případně by znamenalo ukončení inslovecne či vznik konkurzu?
Děkuji Nina1.
 
Dobrý den,
insolvenční správce je povinen po celou dobu trvání oddlužení sledovat, zda splňujete předpoklad plnění oddlužení ve výši 30 % pohledávek věřitelů.
Pravděpodobně mu systém spočítal, že tohoto limitu průběžně nedosahujete. Požádejte správce o zaslání zprávy o plnění oddlužení, ze které je přesně patrné, jaké je současné uspokojení věřitelů a jaký je předpoklad.
Zároveň vždy platí, že i pokud správce soudu navrhne zrušení Vašeho oddlužení, soud k tomuto nařídí jednání a Vy máte možnost se k situaci vyjádřit. Domnívám se ale, že toto ve Vašem případě nebude ani nutné.
 
Velmi děkuji. Jen prosím, jak to bude dál pokud bude insolvence zrušena?
 
Dobrý den, pokud by insolvenční soud po provedeném jednání o návrhu insolvenčního správce shledal, že jsou splněny podmínky pro zrušení oddlužení, rozhodl by o řešení Vašeho úpadku konkursem. Tedy insolvenční řízení by neskončilo, pouze by se změnil způsob řešení Vašeho úpadku a Vy byste ztratili výhody oddlužení, tj. například možnost „odpuštění“ až 70% dluhů po skončení oddlužení. Proto pokud insolvenční správce podá návrh na zrušení oddlužení, je třeba se zúčastnit případného jednání u insolvenčního soudu v této věci a Vaši situaci objasnit.