Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.939

Spoluručení dlužníkovi a schválení insolvence - odpovědnost ručitele za dluhy dlužníka a splácení ručitelem

Odesláno: 
Otevřeno 320 x
1 odpověď
 
Dcera studentka spoluručila matce za úvěry. Nyní je (bývalá manželka) v insolvenci a dluhy v řádu statisíců spadly na dceru. S bývalou manželkou jsem již od ruku 2010 rozveden, dluhy si nabrala po rozvodu. Je toto v pořádku?
Děkuji.
 
Dobrý den,
bohužel spoludlužník či ručitel je povinen dluhy primárního dlužníka v rozsahu, v jakém je neplnil primární dlužník, věřiteli uhradit.
Pokud je dcera zletilá a svéprávná, je povinna dluhy uhradit a naopak věřitelé jsou oprávněni je po ní vymáhat.
Pokud však tímto způsobem za matku cokoliv uhradí, může plnění požadovat po matce (vstoupí do práv příslušného věřitele, kterému dluh uhradila).