Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Chyba v návrhu na vydání výtěžku zpeněžení zajištění zajištěnému věřiteli způsobená insolvenčním správcem, IS

Odesláno: 
Otevřeno 207 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zjistil jsem, že insolvenční správce v návrhu na vydání výtěžku zpeněžení zajištění zajištěnému věřiteli se dopustil chyby v částkách. Po odečtení totiž nesedí zůstatek, a to o 3000 Kč. Navíc insolvenční psrávce neboli IS požaduje 68 635,05 Kč za výdaje spojené s prodejem bytu vč. odměny insolvenčního spráce a plnění zajištěnému věřiteli.
Problém je v tom, že Zajištěný věřitel x - jeho plnění činí 26 443,93 Kč a plnění zajištěného věřitele y 62 462, -. Z požadavku IS není přesně patrné, kolik přesně činí odměna IS - kolik výdaj spojený s prodejem bytu a kolik plnění zajištěného věřitele a o jakého z dvou věřitelů se jedná. Mohu tento návrh napadnou?
Mnohokrát děkuji, s pozdravem
 
Dobrý den,
zákon nijak nebrání tomu, abyste soud upozornila na Vámi tvrzený rozpor ve správcem podaném návrhu na vydání výtěžku zpeněžení.
I pokud by soud návrh na vydání výtěžku schválil, jste oprávněna proti němu podat v souladu s ust. § 298 odst. 7 insolvenčního zákona odvolání.