Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.491

Zastavení exekuce z důvodu určení rozhodce netransparentním způsobem v průběhu oddlužení a nárok na vrácení nákladů rozh.řízení a zálohy exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 245 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
měla bych dotaz na řešení situace, kdy exekuce byla zastavena, protože rozhodce vůbec neměl pravomoc k vydání rozhodčího nálezu. Exekuce byla zastavena až v roce 2017, v průběhu běžícího oddlužení (zbývá nyní ještě rok). Před oddlužením byla část vymožena a zaslána věřiteli, část z vymoženého plnění si ponechal první exekutor jako zálohu na náklady exekuce. Do oddlužení věřitel v roce 2013 přihlásil zbytek jistiny s příslušenstvím a s náklady rozhodčího řízení. Pohledávka je hrazena v rámci splátkového kalendáře. Než soud vloni vydal Usnesení o zastavení exekuce, došlo ke změně exekutora - rezignace původního exe na funkci a následné rozhodnutí věřitele předat spis na jiný EÚ - a ve výroku soudu pak byly přiznány náklady exekuce již novému exekutorovi. Ptám se tedy, zda:
1. mám nárok na vrácení nákladů rozhodčího řízení či snížení přihlášené pohledávky o náklady rozhodčího řízení a jak se toho domoci?
2. měl původní exekutor právo na ponechání si zálohy na náklady exekuce a pokud ne, jak se domoci jejího vrácení?

Děkuji za odpověď, D. R.
 
Dobrý den, v případě exekuce zastavené z důvodů neplatného exekučního titulu se vymáhání pohledávky vrací na začátek jako by žádné rozhodčí řízení neproběhlo. Máte tak nárok na vrácení veškerého plnění, které již bylo vymoženo a to včetně nákladů za rozhodčí řízení a nákladů exekuce. Pokud byla část pohledávky exekutorem již zaslána věřiteli, ponižuje se o tuto částku Váš dluh na jistině a případném příslušenství, které jste v insolvenčním řízení úspěšně nepopřela, a to včetně částek, ze kterých by jinak bylo hrazeno rozhodčí řízení a náklady oprávněného v exekuci. Doporučuji Vám ohledně uvedeného si vše dále vyjasnit s Vaším insolvenčním správcem. Ohledně exekuce máte bez dalšího právo na vrácení veškerého plnění na nákladech zastavené exekuce, uhrazenou částku pak nárokujte u toho exekutora (jeho nástupce), kterému skutečně byla vyplacena.
 
Děkuji za odpověď: -)
Potřebovala jsem se ujistit, že skutečně mám nárok na vrácení a kde se toho domáhat.
Se správkyní to bude těžký boj, od počátku odmítá na téma té exekuce komunikovat, a to ani když jsem jí před několika měsíci poslala kopii Usnesení o zastavení a přehled splátek exekuce do začátku ins. řízení.
Sepsat výzvu JUDr. Vránovi k vydání neoprávněně ponechané zálohy na náklady exekuce snad nějak zvládnu.

S pozdravem a díky D. R.
 
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Pro doplnění mé předchozí informace, komunikujte již s JUDr. Jíchou jako nástupcem JUDr. Vrány. Přeji Vám úspěch v dané věci!