Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.954

Insolvence, biankosměnka a neúměrné navýšení dluhu věřitelem

Odesláno: 
Otevřeno 401 x
1 odpověď
 
Od roku 02/2015 jsem v insolvenci. S věřitelem jsem v roce 2012 uzavřela splátkový kalendář a biankosměnku a tato pohledávka byla do insolvence zahrnuta jako pohledávka zajištěná na jejich žádost. Původní dlužná částka byla cca 22.000,- Kč po splácení dohodnutých splátek zbylo doplatit v době před insolvencí 1460 Kč.
V současné době i když pravidelně splácím částky, které mi insolvenční správce určil, tudíž mám v současnosti splaceno 51%, které jdou na nezajištěné pohledávky, zajištěné pohledávky se měly uhradit prodejem pozemku, který se insolvenčnímu správci nepodařilo do současnosti prodat, a proto věřitel této pohledávky, chce podat žádost na prodej mého domu.
Z dluhu 1460 Kč vypsali na směnku 48.000 Kč a nyní požadují 98.775 Kč.
Částka mě příjde svou výší neúměrná.
Návrh na oddlužení 04/2014 jsem podepsala a v tomto byla již tato částka 98775 Kč zahrnuta. Vše jsem odsouhlasila jen z důvodů obav, aby mi byla insolvence schválena. V současné době po nátlaku tohoto věřitele uvažuji o tom, že částka je nepřiměřeně navýšená z 1460 Kč na 98775 Kč.
Chci vědět jestli je možné toto navýšení a zda je možné toto rozporovat.
 
Dobrý den,
pokud byl pohledávka věřitele přihlášena do insolvenčního řízení ve výši 98 775,00 Kč a byla zjištěna, nyní již není možnost, jak ji (byť částečně) popřít.
Popření je možné učinit nejpozději při přezkumném jednání a pokud jste tehdy pohledávku nerozporovala, nyní už k tomu možnost nemáte.