Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.201

Exekuce za jízdy načerno - slučení exekucí exekutorem automaticky ze zákona

Odesláno: 
Otevřeno 275 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mému zeťovi byla dána exekuce na účet. Zjistili s dcerou, že jde o pohledávku za jízdu na černo ještě, když byla dcera svobodná. Dneska (22.03.2018) se dceři povedlo s tímto úřadem spojit. Mimo jiné ji bylo řečeno, že je tam vedeno vůči ní dalších pět pohledávek, ze stejného důvodu. Musí je prý uhradit postupně.
Dotaz: není povinen exekutor tyto pohledávky sloučit a vymáhat tak jednou náklady? Pokud ano, kam se může obrátit?
Děkuji.
 
Dobrý den, ohledně slučování exekucí platí mj. ust. § 37 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu, dle něhož „Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení. “, jde tedy o spojení exekucí ze zákona, přičemž náklady za sloučená řízení jsou vymáhány pouze jednou. Exekutor je povinen takto postupovat, kromě případu, kdy z důvodu hospodárnosti některou věc vyloučí k samostatnému řízení, což musí řádně odůvodnit. Doporučovala bych proto Vaší dceři kontaktovat exekutorský úřad a požadovat spojení dotčených exekucí, pokud tak již nebylo učiněno. V případě, že se tak nestane, může se Vaše dcera obrátit se stížností na Exekutorskou komoru či na dohledový orgán nad činností exekutorů, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, které mohou zjednat nápravu.