Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.502

Insolvece, exekuce a vliv na svěření dítěte do péče

Odesláno: 
Otevřeno 721 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
trvalé bydliště mám na MÚ (před 16 lety majitel bytu kvůli prodeji prokázal, že se v bytě nezdrzuji). Od té doby uběhlo už mnoho vody a bylo vystřídáno mnoho bydlišť, žádné však trvalé). Nyní však žiji v trvalém vztahu již třetím rokem a konečně mám stálou práci. V zaměstnavatele pracuji rok a půl. Z toho půl roku bylo dohodou a nyní jsem rok stálým zamestnancem. V průběhu roku na mě přišlo k zaměstnavateli sedm exekucí. Netuším celkovou výši, ale souhlasím, že jsou mojí vinou. Odhadem jde tak o 400.000 Kč. Můj příjem je životní minimum, tj. 12.100 Kč. Nezabavitelnou částku mám myslím něco přes 8.000 Kč. Pro mě. V tuto chvíli se rozhoduje, že budu mít v péči dceru a o výši alimentů vůči ní. Moc by mě zajímalo, jak je možné postupovat? Účetní v práci mi strhává všechny exekuce rovným dílem, vzhledem k mému výdělku jsou to částky kolikrát nepokrývající úrok, navíc mám pocit, že jde vše předem spíše exekutorům. Jak zaplatit skutečnou částku? Jistinu? Lze to firemní účetní nařídit? A dále, jestliže mohu dosáhnout na insolvenci, je pro mne lepší počkat, než bude dcera přiřčena do výchovy mě a budou stanoveny alimenty druhému rodiči, který je mimochodem již v insolvenci? Mohu vůbec být v insolvenci, pokud jsem hlášena na MÚ? A pokud se teď přehlásím do trvalého pobytu, nehrozí partnerovi nějaké opletačky s těmi exekutory, kterým posílám část mzdy? Děkuji za pochopení a za odpověď. PetJa38
 
Dobrý den,
účetní provádí srážky ze mzdy ve výši, kterou ji povoluje zákon. Pokud máte čistou mzdu ve výši 12 100,00 Kč a dcera s Vámi dosud nežije ve společné domácnosti (tedy nemáte žádnou vyživovanou osobu), srážka z takového příjmu pro nepřednostní exekuce činí cca 1960, - Kč. Pokud se jedná o přednostní exekuce (dle ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu se jedná o pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, aj.), srážka by činila cca 3 900, - Kč. Účetní není oprávněna provádět jiné než zákonné srážky tak, aby prolomila nezabavitelné minimum. Pokud chcete na dluhy hradit více, než je možná výše srážky ze mzdy, úhradu musíte provést Vy sám.
Pokud zvažujete podání insolvenčního návrhu, trvalé bydliště na ohlašovně městského úřadu není překážkou; změnou trvalého bydliště do bytu partnera aktuálně docílíte toho, že se k Vám vydá exekutor na návštěvu a provedení mobiliární exekuce. V případě insolvence bude ale třeba zvážit, zda na oddlužení dosáhnete, tedy porovnat výši dluhů (ve Vašem případě bude nejjednodušší požádat všechny soudní exekutory, kteří proti Vám exekuci vedou, o aktuální vyčíslení dluhu včetně příslušenství) s příjmy. V tomto ohledu bude samozřejmě jednodušší, pokud již opatrovnický soud o vyživovací povinnosti a péči o dceru rozhodne, protože tak bude postaveno na jisto, jaká srážka ze mzdy může být prováděna.
 
Děkuji za odpověď. Ráda bych se ještě zeptala
tu mobiliární exekuci. K partnerovi jsem se přišla
se dvěma taškama, nic víc. Je možné to tomu exekutorovi nějakým prohlášení doložit? Nebo můj musí partner doložit
účtenky úplně ke všemu nabytku a spotřebičům,
nebo dokonce k domu? Moje dcera, která s námi v
domku žije již dva roky, je jí 11 let, tu trvalé bydliště
od přítele dostala. Já ještě ani o svěření do péče nepo-
žádala, ačkoliv s námi žije již dva roky a navštěvuje zde
ZŠ. Její otec požádal o odlužení před dvěma rokama, páč
jí měl v péči. Alimenty určené nemá a nic ani neplatí. Nicméně, co je pro mě lepší, když mám min. výdělek 12100, -, o
péči o dceru požádat a zažádat alimenty po insolvenčním
správci jejího otce? Netuším, co je pro insolvenci
nejlepší, vím jen, že je péče o dceru více a více
finančně náročnější a cca 8000, - (záleží počtu prac. dní
v měsíci), mi nestačí, tudíž bych alimenty a vyšší
nezabavitelné minimum uvítala, její otec mi dobro-
volně nezaplatí. A ještě otázka, má vliv na případnou
exekuci fakt, že můj partner je cizinec, Němec, který
tu má trvalý pobyt? Domek patří jemu, pozemek ale zatím ne, ten splácí. Stejně jako půjčku, kterou
uhradil tento domek 70 m2. Muž nevydělává, má
starobní penzi, z toho hradí daně, energie a pomáhá mi
finančně s výchovou dcery. Nepočítám úhradu léků, které ke svému věku už musí brát. Navic jak říká, určitě nemá účtenky
od všeho, co domu pořídil. Vše je ale jen základní
vybavení. Nemáme tu nic hodnotného. Spotřebiče,
které před 14-ti leti dovezl z Německa, nábytek, který
tu byl prokazatelně dříve, než jsem sem přišla já, nebo
poté má dcera.
Děkuji za odpověď, ráda už bych měla jasnější
představu, jak z tohoto kruhu ven.

 
Dobrý den,
soudní exekutor má právo vstoupit do všech prostor, u kterých má za to, že se může nacházet majetek dlužníka (aniž by tam měl dlužník trvalé bydliště). Poté je na vlastníkovi věci, aby prokázal, že patří jemu a nikoliv dlužníkovi.
Okruh věcí, které soudní exekutor může a nemůže zabavit, je definován v ust. § 322 odst. 2 občanského soudního řádu (z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti, dále studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Ohledně péče o dceru: pokud s Vámi dcera fakticky bydlí a otec, ač jí má dle rozhodnutí soudu mít v péči on, se o ni nestará a alimenty nehradí, podejte soudu návrh na změnu rozhodnutí o péči o dítě (svěření do Vaší péče) a o stanovení výživného. V insolvenčním řízení otce bude výživné přednostní pohledávkou, které bude hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce před ostatními pohledávkami jiných věřitelů. Zároveň uvádím, že je možné žádat o stanovení výživného až 3 roky zpětně, tj. ve Vašem případě by bylo vhodné požádat o stanovení výživného ony dva roky zpětně.