Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.749

Exekuce po ukončení insolvence - zaniká nesplacená část dluhu insolvencí?

Odesláno: 
Otevřeno 1233 x
1 odpověď
 
Co mám dělat, jak pokračovat, po ukončení insolvence, když po 2 měsících mi byla doručena exekuce, po zaplacení, 6 dní na to další. Je to v poradku? Nebo si musím zažádat o oddlužení. Můj byt byl vydražen, hned zpočátku insolvence, 5 let mi byla ponechána jen minimální částka, a účet zablokován. Jak pokračovat dál? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud byl váš úpadek řešen oddlužením, podejte proti usnesení o nařízení exekuce odvolání s odůvodněním, že jste byla soudem zproštěna od placení zbytku dluhů a k odvolání přiložte kopii tohoto usnesení.
Pokud byla Váš úpadek řešen konkursem, dluhy nezanikají a po skončení konkursu věřitelé pokračují v přerušených exekucích a ti, pro jejichž pohledávky před insolvenčním řízením zahájena exekuce nebyla, mohou nechat exekuci nařídit, přičemž vykonatelným titulem je výpis ze seznamu zjištěných pohledávek v insolvenčním řízení. V tomto případě zákon nezakazuje si po skončeném konkursu podat návrh na povolení oddlužení, jste-li i tak schopna uhradit alespoň 30 % pohledávek věřitelů.