Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.919

Rodič v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 533 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,

mám za to, že nic jiného, než jít do soudního sporu Vám nezbyde, resp. insolvenční správce bude muset k soudu podat tzv. odpůrčí žalobu, jíž se bude domáhat určení, že převod bytu je vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení neúčinný, a Vy budete v tomto sporu stranou žalovanou.

Ohledně prodeje podílu na bytu je prodej vždy komplikovaný, nadto spoluvlastník bytu má vždy předkupní právo (tento institut se do právního řád vrátil od 01.01.2018). Otázkou je, z čeho usuzujete, že insolvenční správce bude zpeněžovat pouze polovinu bytu. Pokud byl byt před darováním ve společném jmění Vašich rodičů, bude insolvenční správce zpeněžovat byt celý. Podíl by zpeněžoval pouze v případě, kdy by matka i otec vlastnili před darováním právě ½ bytu (měli např. zúžené SJM apod.).

Ohledně splácení nerozumím otázce, resp. co byste měl splácet Vy. Pokud soud rozhodne, že darování bytu bylo neplatné, insolvenční správce jej bude muset zpeněžit jako celek. Pokud byste jej koupil Vy, musíte zaplatit celou kupní cenu, jelikož insolvenčnímu správci nelze kupní cenu splácet. Pokud se splácením myslí uzavření nějaké darovací smlouvy mezi Vámi a otcem, tak k její platnosti je třeba nejen úředně ověřených podpisů, ale její originál se musí předložit též insolvenčnímu soudu.

Ve vašem případě doporučuji kontaktovat advokáta, nejlépe se specializací na insolvenční právo. Jejich seznam naleznete na: advokatikomora.cz.
 
Usuzuji že chce prodat polovinu bytu jelikož zde napsaná částka dole v příloze co nám poslal správce odpovídá ceny půlky našeho bytu.
krom toho dlužná částka byla asi 930000 a nyní po popření dvou pohledávek je pod 700000.
A také mě minulý rok jedním advokátem bylo řečeno že do majetkové podstaty se vrátí jen půlka bytu otce protože půlka bytu matky která není v insloveci by zůstala mě. Bylo to v klasickém SJM.
No a zástupce insolvenčního správce mě říkal že aby nemusel podávat žalobu že bych spolu s otcem splácel oněch 700000 Kč ve schválené insolvenci. Nyní to otec splácí.
Nám to bylo řečeno takto i podle částky vychází že by byl prodáván půlka bytu a vlastně si vzpomínám že nám to říkal i zástupce IS se kterým jsem mluvil na podzim minulého roku. Proto jsem se vás ptal jaká je možnost prodeje půlky bytu.
Proto jsem byl překvapen že by se prodával celý?
Zástupce IS mluvil o půlce i ta částka je cena půlky.
Taky nerozumím tomu proč by se musela platit celá částka bytu když ta je mnohem vyšší než dluh?
Když by se teoreticky zaplatilo a bylo to více než dluh, tak by to IS musel vrátiti ne?
Pokud by to nešlo splácet je možné během žaloby zaplatit prostě zaplatit dlužnou částku která je menší než cena půlka bytu? Nebo ještě než by začal soud?
Pokud bychom se chtěli vyhnout soudu.
Je to jen půlka dopisu v té první jsou hlavně adresy, dlužná částka a osobní údaje. Snad to takto bude stačit
Jinak tam píše o vozu. To byl omyl. Žádný nemáme.
Děkuji za odpověď a dovysvětlení.
 
Dobrý den,

ve Vašem případě bude třeba primárně správci prokázat, že darování bytu nebylo zcela bezúplatné, ale navazovalo na úhradu otcových dluhů Vámi. Nijak toto neovlivní požadavek správce na vrácení hodnoty, ale vyloučí to možnou trestněprávní rovinu převodu majetku.
Částka, kterou správce určil, vychází z jeho odhadu, nikoliv ze znaleckého posudku, proto jej neberte za závazný. Samozřejmě platí, že insolvenční správce si nemůže nechat více, než kolik činí součet pohledávek věřitelů, jeho odměny a nákladů řízení. Přebytek by tedy byl vrácen Vám jako tzv. hyperocha.

Jako nejrozumnější variantou se v současné době jeví varianta uzavřít s otcem darovací smlouvu, jíž se zavážete hradit na oddlužení otce částku v takové výši, aby byli všichni věřitelé v řízení 100% uspokojeni. Druhou stranou je samozřejmě fakt, zda je toto ve Vašich finančních možnostech.
Jelikož zjištěná výše pohledávek v řízení otce činí cca 700 tis. Kč a on ze svého důchodu splatí cca 238 tis. , zůstane neuspokojeno cca 462 tis. Kč. Jelikož duben 2018 je 12. měsícem trvání oddlužení otce, darovací smlouvy by tak měla znít na částku cca 9 700, - Kč od května 2018 do konce trvání oddlužení.

V předchozí odpovědi jsem uvažovala s variantou, kdy Vaši rodiče jsou stále manželé. Z insolvenčního spisu však vyplývá, že jsou již rozvedeni, o čemž jste se v předchozím příspěvku nijak nezmínil. V tomto případě tedy platí, že insolvenční správce může požadovat vrácení pouze ½ bytu, nikoliv bytu celého.
Zpeněžení podílu na bytové jednotce je ovšem vždy komplikované, přičemž ve velkých městech mohou takové podíly skupovat spekulanti, avšak to bývá jevem pouze u lukrativních nemovitostí a týká se to především Prahy.