Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.981

Jak se odvolat proti vysoké odměně insolvenčního správce

Odesláno: 
Otevřeno 528 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 mi náhle zemřel manžel a dostala jsem se do situace, kdy jsem nemohla dostát svým závazkům. Hlavně tedy jednu půjčku, po poradě s advokátem jsem přestala splácet. Další závazek, který však nebyl velký pouhých 30.000 Kč. Soud určil oddlužení prodejem mého domu, takže jsem tímto přišla o střechu nad hlavou. Jde mi hlavně o to, že jsem celou dobu spolupracovala s realitní kanceláří, kterou si najal insolvenční správce a aktivně jsem hledala a pomáhala hledat kupce.
Insolvenčního správce jsem po celou dobu insolvenčního řízení nikdy neviděla, i k řízení u soudu poslal zástupce, na telefony nereagoval. Byla jsme upřímně zděšena, když při ukončení insolvence si vyúčtoval odměnu ve výši 170.000 Kč. Tedy na mě nezbylo nic.
Rozporovala jsem u soudu konečnou zprávu, ani na toto jednání se správce nedostavil. Požádala jsem jej tedy o dohodu ve věci výše jeho odměny, když vlastně nic pro mě ani věřitele neučinil. Jen byl ustanoven správcem. Prodej se realizoval přes realitní kancelář, která však o prohlídky domu žádala mě.
Také jsem byla nucena se o dům starat i nadále, topit tam na své náklady i když už jsem v něm nebydlela. Správce se opravdu o nic nestaral a já jsem jej nikdy neviděla ani s ním nehovořila. Na moji žádost aby v rámci dobrých mravů svoji odměnu snížil, aby mi alespoň něco zůstalo na přilepšenou k důchodu mi odpověděl: obdržel jsem Váš níže uvedený e-mail, k němuž Vám sděluji, že insolvenční správce je samostatný procesní subjekt insolvenčního řízení hájící zájmy věřitelů, jak plyne z ustanovení § 5 insolvenčního zákona a nikoliv zástupcem dlužníka.
Jsem tedy toho názoru, že jako takový nemůže svoji odměnu stanovit dohodou s dlužníkem, ale tuto mu stanovuje pouze soud.
Pokud rozporujete výši odměny insolvenčního správce schválenou prvoinstančním soudem v této věci, je Vaším plným právem se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Toto právo respektuji a vyčkám soudního rozhodnutí odvolacího soudu.
Na dobré mravy pan insolvenční správce neslyší, i když já nejsem klasický případ dlužníka, který by nesplácel ale jen díky neštastné okolnosti náhlé smrti manžela jsem se do takové situace dostala. Prosím tedy o sdělení, zda má pan správce pravdu, že nemusí a ani nemůže přistoupit ke snížení své odměny.
Děkuji.
 
Dobrý den,
výše odměny insolvenčního správce určuje vyhlášky č. 313/2007 Sb. , o odměně insolvenčního správce. Ač se to jeví jako z lidského hlediska nemorální, insolvenční správce pravděpodobně vyúčtoval svou odměnu v souladu s vyhláškou, kterou je povinen se řídit.
Zároveň byl Váš insolvenční správce plátcem DPH, tedy vyúčtovaná odměna již obsahuje DPH ve výši 21 %.
Doporučuji proti usnesení o schválení konečné zprávy po jejím vydání podat odvolání, nevyhoví-li insolvenční soud Vašim námitkám.