Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.490

Odlužení konkurzem majetku - vliv na úroky, penále z prodlení

Odesláno: 
Otevřeno 235 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Mám dotaz. Na konci roku 2015 jsem podal návrh na oddlužení. Soud mi to dal do konkurzu. Konkurz byl v březnu 2018 ukončen a já musím znovu požádat o oddlužení.
Narostli mi během konkurzu penále z prodlení? Mohl během té doby někdo pohledávku přeprodat a já musí znovu dohledávat komu co dlužím, abych to mohl napsat do nové žádosti o oddlužení.
Děkuji Pavel.
 
Dobrý den,
platí, že konkurs počítání úroků nestaví, tj. s nimi počítejte, jako by nikdy žádný konkurs v minulosti prohlášen nebyl.
Ohledně seznamu věřitelů je vhodné vycházet ze seznamu věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž pokud někdo svou pohledávku postoupil na jiného, bude toto v insolvenčním rejstříku patrné, jelikož o tomto musel insolvenční soud rozhodnout usnesením.
Zároveň upozorňuji, že od 01.07.2017 platí, že insolvenční návrh již nemůže podat dlužník sám, ale musí být zastoupen – advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správce anebo ministerstvem akreditovanou osobou.
Seznam akreditovaných osob naleznete na webu https://sako.justice.cz
Seznam advokátů a dalších osob, kteří návrhy na oddlužení zpracovávají naleznete na webu https://vesta.justice.cz.
Odměna za zpracování návrhu činí nejvýše 4 000, - Kč + DPH (je-li zpracovatel plátcem DPH), přičemž tuto částku dlužník nehradí přímo, ale zpracovatel návrhu je povinen ji uplatnit po zahájení insolvenčního řízení u ustanoveného insolvenčního správce. Akreditované osoby zpracovávají návrhy bezúplatně, ale v jejich případě je třeba se připravit na poměrně dlouhé čekací lhůty.