Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.133.242

Exekuce movitého majetku - co může a nemůže exekutor zabavit?

Odesláno: 
Otevřeno 280 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1. Jaký movitý majetek může nebo nemůže exekutor v bytě zabavit? Mé informace jsou takové, že podle novely z roku 2015 není exekutor oprávněn zabavit základní vybavení pro žití. Tzn. ledničku, pračku, sporák, skříně a postele.
2. Pokud bude zabavovat majetek na který nemá právo, jak se bránit?
3. Kde přesně najdu pragrafy na toto téma? (občanský zákoník, zákon o exekuci, ...)
4. Dá se prokázat, že přítel u mne občas přespí, ale nežije se mnou v jedné domácnosti? Trvalý pobyt má na obci.
Děkuji za zodpovězení.
 
Dobrý den,
věci, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí) jsou definovány v ust. § 322 odst. 2 občanského soudního řádu. Z obvyklého vybavení domácnosti nelze postihnout zejména: lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.
Pokud je prováděn soupis movitých věcí nebo jsou tyto věci zabavovány a dojde k sepsání věci, která patří jiné osobě než osobě dlužníka (povinného), lze se bránit buď hned na místě, kdy relevantními listinami prokažte dané vlastnictví, a věc tak nebude sepsána, nebo později využijte jiných zákonných institutů obrany. Nejpozději do 30 dnů můžete u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Současně musíte předložit faktury a další listiny, které potvrzují toto konstatování. Jestliže soudní exekutor včas podanému návrhu nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu. Jedná se o takzvanou excindační žalobu, jež se podává u exekučního soudu. V žalobě je třeba uvést, který majetek má být z exekuce vyloučen a kterého exekučního řízení se žaloba týká. Žalobce navíc znovu musí doložit své vlastnictví. Dokud soud o žalobě nerozhodne, nesmí exekutor sepsanou věc prodat.
Pokud je Váš přítel v exekuci a občas u Vás přespí, počítejte s tím, že exekutor může navštívit i Váš byt. Při výkonu rozhodnutí není omezen trvalým bydlištěm dlužníka – postačí, když z obsahu exekučního spisu a z odpovědí na součinnosti vyplývá, že dlužník Váš byt obývá nebo se v něm alespoň částečně zdržuje a má v něm majetek.