Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.135.377

Zablokování účtu manželky z důvodu exekuce manžela - dluhy před manželstvím

Odesláno: 
Otevřeno 1185 x
1 odpověď
 
V první polovině března 2018 mi zablokovali účet v jedné z bank z důvodu exekuce manžela. Následně jsem zjistila, že tato je z důvodu, kdy si manžel vzal úvěr v době před manželstvím nějakou dobu ji splácel, ale pak již ne a toto nesplácení proběhlo až v době manželství (dopis od soudu přišel také již v manželství, ale ten mi zatajil).
Jedna se o úvěr u banky, která pohledávku postoupila společnosti, která ji nyní zastupuje.
Mohu se nějak bránit? Jednak z důvodu, že úvěr byl z dob dávno minulých před uzavřením sňatku a pokud ne tak z důvodu, že půjčka byla bez mého vědomí.
Návrh na event. zastavení exekuce by v tomto případě byl úspěšný? Existuje nějaký formulář na tento návrh kdy bych se bránila jako manželka povinného? Nebo se mám obrátit spíše na oprávněného?
Děkuji.
 
Dobrý den, za daných okolností je třeba podat návrh na částečné zastavení exekuce postižením Vašeho účtu. Je však třeba mít na paměti, že dle současné dikce ust. § 732 občanského zákoníku je možno vymáhat majetek ve společném jmění i v případě, že dluh povinného vznikl před uzavřením manželství. Za majetek ve společném jmění jsou považovány rovněž prostředky na účtu každého z manželů, neprokáže-li, že jsou na účtu jen jeho výlučné prostředky. Pokud to není možné, i tak může manžel povinného žádat, aby byla exekuce postižením jeho účtu částečně zastavena, když společné jmění může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. do výše ½ poloviny. Doporučovala bych Vám tedy podat z uvedených důvodů návrh na částečné zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, kde buď prokážete, že na něm máte pouze své výlučné prostředky, případně budete požadovat částečné zastavení proto, že společné jmění v případě vymáhání dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jednomu z manželů, může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, jak shora uvedeno. Návrhy na zastavení exekuce nejsou na formuláři, sepisují se vlastní rukou a zasílají se na adresu příslušného exekutora. Současně Vám doporučuji žádat ve Vaší bance vyplacení jednorázové částky ve výši dvojnásobku životního minima (6.810,- Kč), na jehož výplatu má osoba, která má zajištěn účet, vždy nárok (pokud má na účtu uloženu alespoň tuto částku).