Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.505.677

Poplatek za nahlédnutí do účtu exekutorem u nedlužícího z manželů - kdo platí poplatky bance za nahlédnutí do účtu exekutorem?

Odesláno: 
Otevřeno 285 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
proti mému manželovi je vedena exekuce, která vznikla před naším sňatkem. Po 4 letech manželství mi byla na účtě zablokována a posléze stržena částka k splacení nákladů exekuce. Celou věc jsem řešila soudní žalobou a na základě rozhodnutí soudu o neoprávněném stržení peněz exekutorem, mi byla částka vrácena zpět na účet.
Domnívala jsem se, že celá věc je uzavřena. V současnosti mi exekutor opět nahlíží do mého účtu v bance a vždy v můj neprospěch si banka dle sazebníku strhne částku 250, - Kč. Chtěla bych vědět zda je postup exekutora oprávněný i přes rozhodnutí soudu a jak se mohu bránit.
Děkuji.
 
Dobrý den, bude zřejmě záležet na tom, jak je koncipován výrok a odůvodněno rozhodnutí soudu; pokud se jedná o částečné zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, je třeba vycházet z toho, z jakého důvodu tak soud rozhodl. Jestliže má za prokázané, že exekuce postižením Vašeho účtu byla vedena neoprávněně, pak exekutor již nemá právo nahlížet na Váš účet a jelikož Vám jeho jednáním vzniká újma, lze se bránit jednak stížností na neoprávněný postup exekutora u Exekutorské komory nebo u dohledového orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, případě k témuž orgánu podat žádost o náhradu újmy, která Vám vadným postupem exekutora vznikla.