Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.620

Oddlužení a sňatek, svatba - vliv na dluhy a splácení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 298 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je možné uzavřít manželství s dlužníkem, resp. s někým, kdo má schválený osobní bankrot a po dobu 5ti let se bude oddlužovat, co by mi hrozilo jako manželce? Slo by toto ošetřit předmanželskou smlouvou, aby v dluhy budoucího manžela na mě nepřešly?
Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud je na manžela vedeno insolvenční řízení, manželka se nestává automaticky účastníkem řízení (ani to ze zákona není možné). Pokud by však bylo insolvenční řízení zrušeno z důvodu neplnění podmínek oddlužení a následně by byly nařízeny exekuce, v těchto exekucích by teoreticky mohl být postihován příjem manželky (nikoliv však její majetek nabytý před uzavřením manželství).
V tomto případě je na zvážení, zda neuzavřít tzv. předmanželskou smlouvu (smlouvu o manželském majetkovém režimu), kterou se již před uzavřením manželství rozhodnete, že budete podléhat režimu oddělených jmění.
Rozhodnou-li se ti, kteří chtějí uzavřít manželství pro režim oddělených jmění, jejich společné jmění nikdy nevnikne. Uzavřením manželství se pro ně v majetkové oblasti nic nemění a aktiva i pasiva budou nabývat stejně, jako tomu bylo před uzavřením manželství. Zánikem manželství se žádná věc nestává společnou, neprovádí se žádné vypořádání.
Tuto smlouvu je nutné uzavřít formou notářského zápisu a smlouvu zároveň ji nechat zveřejnit v Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou ČR.