Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.736

Insolvence z invadlidního důchodu a dávek Úřadu práce - dvojí srážka

Odesláno: 
Otevřeno 842 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám osobní bankrot neboli insolvenci od r. 2014. Momentálně mám příjem z invalidního důchodu ID a z podpory ÚP ČR. Můj ID i podpora z ÚP mi již chodí na účet, kdy je již provedena srážka na insolvenci a na účet mi chodí částky již srážené.

Můj insolvenční správce nyní chce, abych mu psala, kolik činil můj příjem z ID a podpory, kdy mi následně vypočítává, kolik peněz mám nad nezabavitelné minimum a toto mu mám zasílat na účet insolvence.
Např. v únoru 2018 jsem měla invalidní důchod ID po srážce 6602 Kč (přiznaná částka 7152 Kč) a příjem z ÚP rovněž po srážce 6539 Kč (bez srážky 7163 Kč). Tedy celkem jsem obdržela částku 13.141,- Kč. Ovšem můj insolvenční správce IS mi poslal vypočet, kdy celkové příjmy mi vypočetl z částek, které nebyly poníženy již o insolvenční srážky, tedy z částek 7152 (ID) + 7163 (ÚP) = 14.515,- Kč. Jako nezabavitelnou částku uvedl 8989, - Kč, čili 4152, - Kč jsem musela zaslat na insolvenční účet. Nechápu tedy, proč jsou prováděny dvojí srážky z příjmu, tedy srážky z ID a podpory, kterou provádějí instituce a následně pak ze součtu příjmů, ovšem ze součtu příjmů, které nejsou poníženy již o sraženou část na insolvenci právě ze strany ČSSZ a ÚP. Můžete mi prosím toto vysvětlit tak, abych to pochopila? Předpokládám, že výpočet je správný, ale je to pro mne docela nepochopitelné. Jak bude vypadat srážka, až mi skončí podpora a já nebudu mít práci a jediný příjem bude z ID? Děkuji
 
Dobrý den,

postup insolvenčního správce je správný.
Veškeré postižitelné příjmy se sečtou a z tohoto součtu se vypočítává nezabavitelné minimum dlužníka.

Nezabavitelné minimum při příjmech ve výši 14 515, - Kč je 8 989, - Kč. Výše srážek si můžete zkontrolovat v kalkulačce Ministerstva spravedlnosti na webu: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Jelikož Vám bylo vyplaceno více než 8 989, - Kč, jste rozdíl povinna vrátit k rukám insolvenčního správce do majetkové podstaty.
Jiný postup reálně ani není možný, jelikož Česká správa sociálního zabezpečení ani Úřad práce neznají výši příjmu od toho druhého práce a přepočet je dle zákona povinen provádět právě insolvenční správce.
Úřad práce i Česká správa sociálního zabezpečení tak při provádění srážek postupovali, jako by se jednalo o jediný Váš příjem v daném měsíci.

Až bude Vaším jediným příjmem invalidní důchod, srážka bude prováděna právě z jeho výše. Z částky 7 352,00 Kč tak bude srážka činit pouze 750,00 Kč (dle výpočtu platného pro rok 2018).