Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.851.008

Exekuce na vážně nemocnou osobu bydlící u potomků, dětí

Odesláno: 
Otevřeno 379 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Mám otce který nadělal dluhy, bydliště má na obecním uřadě, ale přesto přespáva u svého bratra. Otec nepracuje je na pracáku má zdravotní problémy a nemůže najít práci, už několikrát k jeho bratrovi přišli exekutoři kvůli zabavení majetku a i přesto že tata tam nemá žadné věci nic mu tam nepatří chtěli zabavovat.
Otcovo bratr zaplatil. a teď přišla blbá situace. Otec važně onemocněl, leží v nemocnici a nemůže za sebe jednat. Dá se říct že nevíme co s ním bude a nikomu z nás se nechce platit jeho dluhy. Co můžem dělat aby jsme je poslali pryč. Mají na to právo? Zabavit věci když otcovo nic není?
Děkuji za odpověď popřípadně rady.
 
Dobrý den, dle zákona exekutor může požadovat vstup do míst, o nichž má za to, že jsou zde umístěny věci povinného. Toto bohužel využívají někteří exekutoři velmi explicitně a aplikují své oprávnění i na případ, který uvádíte. Pokud se Váš otec zdržuje u svého bratra a exekutor se to nějak dozvěděl (zpravidla od sousedů), bude argumentovat tím, že když zde bydlí, musí tu být jeho věci. V uvedených případech zpravidla donutí příslušníky rodiny dluh uhradit, jak i sama uvádíte, neboť mají strach ze zabavení věcí. Tento postup exekutora (jeho zaměstnanců) je na hranici zákonnosti, proto vždy trvejte na přesném zdokumentování postupu exekutora videozáznamem jako obranu před nezákonným jednáním spočívajícím např. v nátlaku, apod. K Vašemu dotazu: exekutor nemá povinnost na místě zjišťovat, zda jsou věci povinného nebo někoho jiného a pokud to není zcela zjevné, bude spíše mít za to, že věci patří povinnému. Rozhodně je třeba vždy stanovit, která místa bytu (domu) povinný obývá, jinam exekutor nesmí (např. do ložnice vlastníka). V případě cennějších věcí doporučuji shromáždit doklady o jejich nabytí, neboť pokud by takové věci byly zajištěny, musíte se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, v němž musíte doložit vlastnictví těchto věcí.