Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.962

Prominutí penále od VZP - exekuce pro dluh na pojistném u Všeobecné zdravotní pojišťovny

Odesláno: 
Otevřeno 934 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bratr má dvě exekuce u všeobecné zdravotní pojišťovny VZP, kde z dlužné čásky 6.052 Kč vyplývá penále 25.018 Kč (zahájení exekuce 07/2015) a dlužné částky 15.879 Kč, penále 25.483 Kč (zahájení exekuce 02/2017).
Exekuce byly sloučeny, celkové náklady exekutora činí 17.582 Kč. Má nějakou šanci dovolat se snížení penále, např. i kdyby dlužnou částku naráz uhradil?
Pokud by to udělal před exekucí, je to jasné, ale jaké jsou možnosti, když to již v exekuci je?
Doplňuji, že bratr je dlouhodobě v zahraničí a domnívá se, že mu nebyl dluh ze strany VZP komunikován dostatečně. Při své poslední návštěvě ČR (07/2017) byl osobně na VZP, ale paní na přepážce mu nebyla schopna vysvětlit, co dluží. I zde je možná prostor k řešení.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den, obecně u tohoto typu oprávněných platí, že je možno se za určitých okolností s nimi dohodnout na odpuštění či částečném odpuštění penále jako sankce neplnění povinnosti hradit pojistné, a to i v průběhu již vedené exekuce. Jediné, co lze udělat, že intenzivně komunikovat s pojišťovnou, a pokusit se vyjednat snížení dluhu o uvedené sankce. V tomto ohledu doporučuji obrátit se na zástupce pojišťovny uvedeného na platebních výměrech či výkazech nedoplatků. Pokud je Váš bratr dlouhodobě v zahraničí, lze jednání vést i na základě plné moci, kterou udělí například Vám, abyste za něj mohla s pojišťovnou jednat přímo Vy. Upozorňuji, že na odpuštění penále však nemá dlužník právní nárok, jde o dobrou vůli ze strany pojišťovny.