Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.495.170

Exekuce platu, mzdy a přeposlání přeplatku exekuce jinému exekutorovi

Odesláno: 
Otevřeno 620 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
z platu mi exekutor strhává větší část výplaty a dnes (13.02.2018) jsem se dozvěděl že mi přišla další na částku 14.555 Kč. Ta první je nepřednostní a tato je přednostní ale nezaslali exekuční příkaz mému zaměstnavateli, ale zablokovali mi účet.
Ze mzdy mi bylo v první polovin února 2018 strženo 26.910 Kč.
Jaká je možnost že by přednostní exekuce měla nárok na poměrnou část z těch 26.910 Kč a může exekutor zažádat o zaslání této částky po druhém exekutorovi?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

pro zahájení provedení exekuce srážkami ze mzdy dlužníka je třeba exekuční příkaz doručit zaměstnavateli.
Pokud minulý týden nebyl zaměstnavateli exekuční příkaz srážkami ze mzdy pro druhou exekuci v pořadí doručen, zaměstnavatel prováděl pouze nepřednostní srážky pro první exekuci, přičemž ani „druhý“ exekutor nemůže po „prvním“ exekutorovi nárokovat žádnou část provedené srážky ze mzdy.
Jakmile zaměstnavateli bude exekuční příkaz srážkami ze mzdy pro druhou exekuci doručen, bude prováděna i přednostní srážka, přičemž pro kolizi exekucí se ve prospěch této druhé exekuce bude postihovat pouze 2. třetina zabavitelného příjmu. Až po ukončení první exekuce bude pro druhou exekuci v pořadí prováděna srážka v plném rozsahu.