Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.493

Exekuce a režim oddělených jmění manželů, nespolečné rozdělené jmění manželů

Odesláno: 
Otevřeno 1360 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
S manželem jsme se vzali v listopadu 2017. Před uzavřením manželství jsme u notáře uzavřeli předmanželskou smlouvu v režimu oddělených jmění, kde se stanovuje, že nevznikne žádný společný majetek během manželství a na žádného z manželů se nevztahují dluhy, které vznikly před uzavřením manželství. Manžel má exekuce, které vznikly dávno před uzavřením sňatku.
Před 14 dny mi byl exekutorem zablokován účet. Ihned jsem poslala exekutorovi žádost o zrušení exekuce, spolu s předmanželskou smlouvou, která je také vyvěšená jako veřejná listina na Notářské komoře.
Dotaz: Jak dlouho může exekutor účet blokovat? Má právo peníze stáhnout? Je jeho postup správný? Jak je možno se v takovém případě bránit dalším exekucím?
Moc děkuji za odpověď.
Zdravím, M. V.
 
Dobrý den, v daném případě bude exekutorem pravděpodobně Váš účet blokován do skončení řízení o Vašem návrhu na částečné zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, neboť exekutor se bude opírat o fakt, že dosud není postaveno na jisto, zda je možno exekuci tímto způsobem provést či nikoliv, což bude zřejmé až na základě pravomocného rozhodnutí exekutora (v případě souhlasu oprávněného) nebo spíše exekučního soudu. Peněžní prostředky může zajistit maximálně do výše ½ zůstatku v době doručení exekučního příkazu, avšak do vyřešení věci je bude mít ve správě banka, tj. peníze exekutorovi převedeny nebudou. Doporučuji Vám se aktivně informovat u exekutora, jak ve věci pokračuje, a stále poukazovat na důvodnost Vašeho návrhu, která se dle Vámi uvedeného jeví poměrně pravděpodobná. Jen upozorňuji na to, že je třeba mít na paměti, že podání v exekučním či jiném řízení musí splňovat dané formální a obsahové náležitosti, např. návrh podaný pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, který by nebyl doplněn písemně do tří dnů by byl vadný a exekutor by k němu nepřihlížel, apod.