Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.756.767

Vymazání, výmaz skončené exekuce z katastru nemovitostí kvůli úvěru - jak donutit exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 627 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jak mám postupovat aby mi z Listu vlastnictví na Katastrálním úřadě byla vymazána již ukončená exekuce.
Exekutor se mnou moc nekomunikuje a já díky tomuto záznamu nemohu zažádat o úvěr.
 
Dobrý den, dle ust. § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) „Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení. “
Pokud tak exekutor dosud neučinil, doporučuji Vám jej kontaktovat a telefonicky a písemně jej vyzvat, aby konal. V případě, že tak v řádu dní neučiní, můžete podat písemnou stížnost na jeho nečinnost k dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, a případně na něm žádat rovněž náhradu újmy, která Vám nečinností exekutora vznikla. Zpravidla postačí, pokud svůj záměr exekutorovi sdělíte, neboť samotná možnost zahájení státního dohledu nad činností exekutora postačuje k tomu, aby konal.